יום פטירתו של רבי שאול הכהן אברי"ש זצ"ל

רבי שאול בר מוסא הכהן אברי"ש נחשב לראש רבני ג'רבה במאה ה-19. הוא היה בקי בכל מקצועות התורה, בנגלה ובנסתר.
רבי שאול הכהן הצטיין במיוחד בחכמת הדקדוק וחיבר את הספר "לחם הביכורים" ליוורנו תר"ל-1870 אשר עסק בחוכמת הדקדוק והיה מקובל כספר בר-סמכה בכל רחבי תוניסיה.

רבי שאול כהן חיבר מספר ספרים נוספים, הספר "שי למורא" ליוורנו תרנ"ב-1892 (שני חלקים) פרוש על תפילות ראש השנה ויום הכיפורים,
הספר "שפתי רננות" "שפתי דעת" ישראל תשס"א-2001 פרוש על הסליחות.
הספר "ערבי פסחים" ג'רבה תרע"ז-1917 הגדה של פסח עם שני פרושים "קורבן פסח" ו"קורבן חגיגה"                                                                             הספר "קרני רמים" ישראל תשמ"ב-1982 חיבור על רש"י והרא"ם.

רבי שאול כהן היה ידידו הנאמן של מוהר"י בסיס זצ"ל, גדול רבני תוניס, שקרא לו "שאול בחיר ה'". מסופר שכאשר היה בא רבי שאול כהן אצל רבי ישועה בסיס היה זה קם לפניו, וכאשר נשאל על מה כל הכבוד הזה ענה להם, מפני שהוא גדול ממני בחכמת הדקדוק.
רבי שאול כהן נצטווה על-ידי רבי ישועה בסיס להרביץ תורה בכל כוחו באי ג'רבה כי "יגיע זמן ותוניס תתרוקן מחכמיה ונצטרך לכם" ואכן, כפי שידוע לכל, נתקיימה נבואתו זו של רבי ישועה בסיס זצ"ל.
רבי שאול הכהן למד אצל רבי צמח הכהן מחבר הספר "תורי זהב". ידוע גם כי לרבי צמח הכהן היה ספר יוחסין של משפחתו ובו רשומים עשרים וחמש דורות עד "יצחק כהן הזקן הבא מן הגולה", בהמשך כתוב שהיה יחוס עד לעזרא הסופר, "אלא שנמחקו ואין רישומן ניכר מרוב הימים". עוד מסופר שרבי שאול הכהן שהיה עוסק גם בתורת הנסתר צפה את הגאולה בשנת תש"ח שנת הקמת המדינה.

רבי שאול הכהן נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ו' לחודש אייר שנת תר"ח-1848.(מלכי תרשיש דף שכ"ח)
ליקט וערך יוסי פרי

נ.ב

חשוב לציין כי עצמותיו של הרב הועלו לארץ, וביום ט"ו טבת תש"ע, נטמן בחלקת הכהנים  אשר במושב איתן.

 

ערבי פסחים - שאול הכהן

 

נתיב מצותיך - שאול בן מוסה, הכהן

 מעשה נורא מהרה"ג הצדיק וקדוש

 מוהר"ר שאול הכהן זצ"ל

הרה"ג מהרש"ך זצ"ל בנעוריו היה לומד אצל רבו הרה"ג המפורסם מוהר"ר צמח הכהן זצ"ל,     ובעת הפנאי היה לומד בביתו ומסדר את תלמודו שהיה לומד עם רבו, וכאשר לפעמים היה חמימות גדולה בבית וחפץ הוא לשאוף מעט אויר צח היה יוצא עם כל הספרים הנחוצים לו אל תוך גינה קטנה שהייתה לו לפני ביתו ותחת צל אחת האילנות אשר היו שם היה שוקד על לימודו בשקידה עצמית. באחד הימים בהיות הרב זצ"ל לומד בגינתו תחת צל זית אחד באחת הסוגיות העמוקות בש"ס נתקשה באיזה קושיה עצומה שלא היה יכול בשום אופן לבוא עד תכונת דברי הש"ס ובכל מה שטרח ועיין לא מצא לה פתרונים.

בעודו משתומם ונבוך ראה והנה רבו רבי צמח הכהן זצ"ל עובר לפני גינתו ומיד קם הרב מהרש"ך וירץ עד כי הגיע אליו ויעמוד לפניו וירא לו את הסוגיה ויציע לפניו את כל העניין ויבקשהו להבין לו את אשר הוקשה אליו, ומיד רבו ביאר לו בקצרה הבנת העניין בדרך נכון וברור ואמיתי עד כי ראה שכמעט הקושיה פרחה לה באוויר וישתומם על כי מתחילה לא הבין מעצמו זה.

ויהי בבקר כאשר הלך אל בית המדרש לפני רבו זצ"ל קרא לו רבו ויאמר אליו דע בני כי כעת כאשר עיינתי בסוגיה אשר אנו לומדים נתקשתי בקושיה עצומה וברוב עמל לא יכולתי לרדת אל עומקה, ובכן אבקשך למען תעיין היטיב אולי תמצא לאל ידך לפותרה ויראה לו את הסוגיה וגם הקושיה העצומה הציע לפניו. הרב מהרש"ך זצ"ל נשתומם מאד ויאמר לרבו מה זה תשאל לי והלא את זה הצעתי אתמול לפניך כאשר עברת לפני גינתי ואתה ביארת לי הכוונה הצפונה בה. ויתבהל רבו מהרצ"ך זצ"ל ויאמר לו האם בחלום דברת עמי הלא אתמול לא עברתי לפני גינת ביתך לגמרי וגם לא ראיתי אותך לגמרי מאז יצאת

מלפני מבית המדרש ועכ"פ הנה תבאר לי את מה שביארתי לך בזה. ויציע הרב מהרש"ך לפני רבו את אשר שמע ממנו וירא רבו כי באמת ביאר נכון מאד.

ומני אז ידע רבו את גדולת ערך תלמידו כי רוח אלוקים דבר בו וכי צפוי הוא לגדולות ונפלאות וכי מן השמים בראותם את דבקותו בלימודו ואת גודל צערו כאשר לא ירד אל עומק דברי הש"ס נגלה אליו אליהו הנביא זכור לטוב או אחד מחכמי הש"ס שהרי הוא לא ידע מזה מאומה ולא עבר לפניו לפני גינתו ולא ביאר לו.

ומזה יכיר האדם את גדולת הלומד תורה לשמה בשקידה ובדבקות כי מן השמים יעזרוהו להבין ולהשיג את האמת וגם כאשר לא יזכה להבין רוח אלוקים ידבר בו להבין דברי אלוקים חיים.

 

(דברינו אלו לקוחים ככתבם מספר "פלאי הצדיקים")

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

3 תגובות

 1. חשוב להדגיש , כי ב – 1.1.10 ( טו בטבת תש"ע ) הועלו עצמותיו של הרב ונקברו בחלקת הכהנים במושב איתן .

 2. משה
  שוב תודה נעדכן את המאמר
  בברכה
  יוסי פרי
  הנהלת האתר

 3. ליוסי שלום אני עדיין לא מצאתי את השורשים של סבי רבי ציון כהן האם תוכל לעזור לי בזה תודה רבה

  יוחאי כהן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *