יום פטירתו של רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י (חצרייא)

רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י חצרייא (לא ברור מדוע נוספה המילה "חצרייא" לשם המשפחה) דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל בתוניס.

רבי יהודה הכהן טנוג'י מחבר הספרים "ארץ יהודה" ליוורנו תקנ"ז-1797 לספר זה יש הסכמה של הצעיר חיים יוסף דוד אזולאי ס"ט (החיד"א) בספר זה יש הקדמת המחבר וכך הוא מסיים את ההקדמה
" ועוד מילתא דפומאי בואו ונחשב אמרתי אספר"ת ,ארץ יהודה שתים בלכתן כמה יעלו למספר אברהם ילד יהודה ועם כי כוללים הללו עולים למספר חצרייה אימא שלום" ארץ יהודה+ שתים=323. אברהם ילד יהודה=322 +כוללים (תוספת המילה עצמה כמספר אחד לערך הגימטריה)=323 חצרייה=323
"אדמת יהודה "ליוורנו תקפ"ח-1828.

רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י חתום על פסקי דין והסכמות לספרים.
הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ז-1816 לספר "אשל אברהם" לרבי אברהם חיות זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: רבי אברהם טייב, רבי יצחק הכהן, רבי אליהו בורג'יל, רבי יצחק הכהן טנוג'י, רבי יהודה נג'אר, רבי יצחק טייב, רבי יצחק נטף ורבי יהודה הכהן טנוג'י זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ט-1818 לספר "מחנה לויה" לרבי יהודה הלוי זצ"ל ליוורנו תקע"ט-1818 חתומים: יצחק הכהן ס"ט , ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה נתן בורג'יל ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, חיים דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקע"ח-1818 לספר "תוספות הרב רבי פרץ מסכת ב"ק" ליורנו תרע"ח 1818 ראשון החתומים הוא הצעיר יצחק טייב ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, הצעיר יצחק כהן ס"ט, הצעיר יצחק כהן טנוג'י ס"ט, הצעיר יהודה ן אברהם הכהן טנוג'י, הצעיר יצחק ס"ט ן' שלמה נטף זלה"ה.

בשנת תקע"ט-1818 חתום על תקנה משלושה ב"ד לפי על הסופרים לכתוב השטרות שהמלווה יהיה נאמן אפילו נגד יתומים קטנים ללא שבועה חתומים הצעיר יצחק טייב ס"ט, ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט. (פנקס הקהילה הפורטוגיזית בתוניס דף 98)

בהסכמת רבני תוניס משנת תקפ"א-1821 לספר "זרע אברהם" לרבי אברהם כטורזה. ליוורנו תקפ"א-1821 ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם טייב ס"ט. יצחק הכהן ס"ט, הצעיר יהודה נג'אר ס"ט, דוד יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, ע" יצחק בכ"ר שלמה נטף זלה"ה ס"ט, הצעיר יצחק טייב ס"ט.

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 דף ז' ע"א סימן ג' "בעשור אחרון לחודש אדר המהודר שנת חמשת אלפים וחמש מאות ושמונים ושלוש ליצירה (תקפ"ג-1823) חתומים הצעיר יצחק טייב ס"ט ,ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט. בדף י"ט ע"ב סימן ו' חתומים על תשובה משנת התק"ף וחמש (תקפ"ה-1825) ליצירה והכל שריר ובריר וקיים הצעיר יצחק טייב ס"ט ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י. סימן י' בשנת תקפ"ה-1825 חתומים הצעיר יצחק טייב ס"ט. ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י.
ב
הסכמת רבני תוניס משנת תקפ"ח-1828 לספר "דברי דוד-הון יוסף לרבי יוסף זאמירו ליוורנו תקפ"ח-1828 החתומים: הצעיר יצחק טייב ס"ט, יצחק הכהן טנוג'י ס"ט, הצעיר שלמה זרקא ס"ט, הצעיר נתן בורג'ל סלט"א, ישועה בסיס ס"ט, הצעיר יוסף אריכס ס"ט, ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט, הצ' יצחק הכהן ס"ט.

בשנת תקפ"ט-1829 חתום על שטר מעשה ב"ד בענין הר"ש אבוקארא אשר מתה אשתו וגם הבת מתה בגיל שמונה חודשים, והדיינים פסקו שאין מגיע ליורשים דבר כי אם הבעל היורש מאשתו כדין תוה"ק. חתומים :הצעיר רבי יצחק טייב ס"ט, יוסף אריכס ס"ט, רבי ישועה בסיס ס"ט, ע"ה רבי יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 111)

בשנת ורב שלום -תקפ"ד-1824 חתום על פסק דין המופיע בספר "ויקרא אברהם" לרבי אברהם חיים בר נתן אדאדי זצ"ל דף ע"א סימן ל' שנישלח לטראבלס. חתומים רבי יצחק טייב רבי יוסף אריכס רבי שלמה נטף ורבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י.

בהסכמת רבני תוניס לספר "ישמח משה" לרבי משה גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ג-1863 חתומים: ע"ה ר' יהודה אנג'אר, ע"ה ר' יצחק הכהן טנוג'י, ע"ה ר' יצחק נטף בכ"ר שלמה, ע"ה ר' יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י, ע"ה ר' יצחק הכהן זצ"ל.

בספר "גנזי שלום" לרבי שלום שמעוני תוניס תרע"ו-1916 דף י"ד ע"א חתום על תשובה משנת תקפ"ה-1825 בעניין "הפולין" (פול) ראשון החתומים הוא ע"ה יצחק טייב ס"ט ואחריו חתומים ע"ה שלמה זרקא ע"ה יאודה בר אברהם הכהן טנוג'י. בדף ח"י (י"ח) ע"ב תשובה ללא תאריך ועלה חתומים ע"ה יצחק טייב ס"ט , ע"ה שלמה זרקא, ע"ה יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י ס"ט.

בספר "תולדות חכמי תונס" דף קס"ו מספר לנו המחבר שהוא רבי יוסף הכהן טנוג'י זצ"ל שבשנת תק"ץ-1830 עלה לארץ ישראל ודר בעיר צפת ג' שנים ונפטר בשיבה טובה יום ערב שבת קודש אחר חצות היום והיה היום יום ר"ח אב.

רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י (חצרייא) נתבקש בישיבה של מעלה ביום א' אב שנת תקצ"ג-1833 ת.נ.צ.ב.ה אמן

ליקט וערך יוסי פרי

ארץ יהודה - טנוג'י, יהודה

אדמת יהודה - נג’אר, דוד

 

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *