יום פטירתו של רבי שלמה שמאמא (הראשון) זצ"ל

רבי שלמה בר יהודה שמאמא תלמיד חכם והוא נכדו של ה "חק נתן" רבי נתן בורג'יל הראשון. למד אצל סבאו "חק נתן ". וכן למד אצל רבו רבי משה שלום מחבר הספר "ישמח משה" את שני רבותיו אלו הוא מזכיר בספרו

"שורש ישי" (ר"ת שרש יהודה שמאמה יצ"ו) ליוורנו תקס"ט 1809על מסכת קידושין, מסכת בכורות וחידושים על מסכת עירובין שחידש ביחד עם עמיתו בתורה הרב משה בכ"ר יוסף ברדע זצ"ל. הוא מצין חכמים רבים שהיו בזמנו . רבי משה סוזין זצ"ל. רבי אליהו בלעיש זצ"ל ועוד.

דף א' ע"א "וכוונתם ברורה כמ"ש מורי זקני הרב בס' הבה"ר חק נתן ע"ש,"
דף ק"ב ע"ב "ושמעתי משמיה דגדול מורי וזקני הרב בעל חק נתן זלה"ה."
דף ס"ב ע"א "עיין למורי וזקיני הרב בעל חק נתן ז"ל" ועוד.
דף ס"ט ע"א "דקדק מורי הרב משה שלום נר"ו" ועוד.
דף מ"ט ע"א "מכאן הק' אלי החו"ש הרב הכולל שליחה דארעא קדישא ירושלים תיבב"ה כמהר"ר משה סוזין נר"ו "
דף פ"ט ע"ב "הק' אלי החו"ש הדו"מ הר' הכולל שד"ר מעת"ק ירושלים תיבב"ה כמה"ר משה סוזין נר"ו "
דף צ"ד ע"א "ע"כ הקשה אלי החו"ש הדו"מ הרב הכולל שד"ר שליח א"י תיבב"ה כמהר"ר משה סוזין נר"ו" ועוד.
דף ד' ע"ב "הק' אלי החו"ש סוה"ר נהירו דעיינין שאר דודי הר' אליהו בלעיש נר"ו".
דף מ"ח ע"ב "ושאר ידידי נהירו דעיינין החה"ש סוה"ר כמהר' אליהו בלעיש נתקשה על זה…."
דף ס"א ע"ב "ע"כ פירש רב' רחומאי נהירו דעיינין שאר דודי החו"ש כה"ר אליהו בלעיש נר"ו" ועוד.

רבי שלמה שמאמא הוא אביהם של יהודה, נתן ונסים . כפי שמופיע בהקדמה לספרו "שורש ישי" וכך כתב אחיו "וזרעו לברכה הילדים אשר חנן לשלמה אלוקים תלתא דמרחמי ינ"ן (נוטריקון יהודה נתן נסים). בנו נסים הוא הקאייד המפורסם נסים שמאמא אשר על צוואתו נכתבו הרבה ספרים

בהקדמה מציין אחיו גם את יום פטירתו וכך הוא כותב "עודנו באבו רך ומשוח בר ז"ך שני ופלגה בשנים הללו שהם סדורות. הלילה ההוא יהי חושך ליל ב' א"ך לחודש תמוז דההיא שתא היא תקס"ו משמרת א' מ ג' משמרות

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ג כ"ג וג"ן (וגם נפש) הרב ר' שלמה שמאמא.

רבי שלמה בר יהודה שמאמא זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ"א לחודש תמוז שנת תקס"ו-1806 והוא בן כ"ז שנים.

ליקט וערך יוסי פרי

שורש ישי - שמאמא, שלמה בן יהודה

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *