יום פטירתו של רבי דוד נג'אר זצ"ל

רבי דוד בר משה נג'אר זצ"ל למד יחד עם רבי נתן בורג'יל (הראשון) זצ"ל אצל רבי אברהם טייב "באבא סידי" זצ"ל . רבי דוד נג'אר שמש כדיין בבית הדין בתוניס וחתום על הסכמות לספרים ופסקי דיין.

רבי דוד נג'אר זצ"ל חיבר את הספר "צמח דוד" אשר ודפס בליוורנו בשנת תקפ"ח-1828.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל בליוורנו תקי"ט-1759 חתומים: דוד צפג' ס"ט, יוסף כהן, ס"ט מרדכי ברוך קאראבליו ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, דוד נג'אר ס"ט , נתן בורג'ל ס"ט, שמואל צוייד ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל דרמון ס"ט , ויצחק בן דוד אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ב-1762 לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד (הראשון) ליוורנו תרכ"ב-1762 ראשון החתומים הוא יוסף כהן ס"ט ואחריו חתומים "מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'יל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ה-1765 לספר "קרני ראם" לרבי יצחק חדאד (הראשון) ליוורנו תקכ"ה-1765 ראשון החתומים הוא יוסף כהן ס"ט, ואחריו חתומים: מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'יל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ח-1768 לספר "זרע יצחק" לרבי יצחק לומברוזו זצ"ל תוניס שנת תקכ"ח-1768 ראשון החתומים הוא מסעוד אלפאסי ס"ט, ואחריו יוסף כהן ס"ט. שמריה קטריוס ס"ט. מרדכי קארבאליו ס"ט. דוד נג'אר ס"ט. אברהם כייאט ס"ט. מרדכי אלחאייך ס"ט. שמשון בוכארא ס"ט, יצחק אלחאייך ס"ט.

בספר "משחא דרבותא" לרבי מסעוד רפאל אלפאסי ליוורנו תקס"ו-1795 בדף קנ"א עא' פסק דין משנת תקל"ב-1772 ראשון החתומים הוא ע"ה מסעוד רפאל אלפאסי ואחריו חתומים :שמריה קאטאריואס ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, אברהם כטורזה ס"ט, יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, יעקב חג'אג' ס"ט, שמואל צוידי ס"ט , דניאל לומברוזו ס"ט .

בספר "פרפראות לחוכמה ויוסף חי" לרבי יוסף זרקא ליוורנו תרס"ד-1904 דף מ' עב' ישנה תשובה ללא תאריך שעליה חתומים הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יעקב חג'אג' ס"ט. בדף מ"ג עא' ישנה הסכמה לתשובה של רבי יוסף זרקא שעליה חתום הצעיר דוד נג'אר ללא תאריך.

בספר "שדה יצחק" לרבי יצחק גואטה ליוורנו תרי"א-1851 דף ל"א עא' כך כתב: "וראיתי בספר "יגל יעקב, ז"ל שכתב משם הרב דוד נג'אר זלה"ה"

בספר "באר לחי" לרבי חי בר יעקב מימון ליוורנו תרמ"ח-1888 דף פ"ו עא' כך כתב: "וראיתי לה' "ירך יעקב" ז"ל בסדר זה אות ז' שכתב וז"ל שמעתי בשם מוה"ר מהר"ר דוד נג'אר ז"ל.

רבי דוד נג'אר נתבקש בישיבה של מעלה  ביום כיפור י' תשרי שנת תקל"ד-1773 (חיים וחסד מערתא דדייני דרוש ג') ת.נ.צ.ב.ה

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ג י"ח וג"ן (וגם נפש) הרב ר' דוד אלנג'אר.

ליקט וערך יוסי פרי

צמח דוד - נג’אר, דוד

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי דניאל חיים לומברוזו (השלישי)זצ"ל

רבי דניאל חיים לומברוזו זצ"ל הוא בנו של רבי יצחק לומברוזו נכדו של רבי יצחק …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *