יום פטירתו של רבי יוסף ברבי זצ"ל

רבי יוסף ברבי זצ"ל היה דיין בג'רבה וכן היה גדול מרביצה התורה בעיר. העמיד תלמידי חכמים רבים וידועים בדורו ובהם מגדול תלמידיו הראב"ד ג'רבה רבי משה כלפון הכהן זצ"ל. רבי יוסף ברבי שנשא שלוש נשים ולא זכה להביא זרע של קיימה.

רבי יוסף ברבי זצ"ל אשר שימש כדיין חתום על כמה פסקי דין והסכמות לספרים.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" חלק א' לרבי דוד הכהן תוניס תרס"ט-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט .רחמים בוכריץ ס"ט. ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט. ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט. הצעיר שלום הכהן סלי"ט העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה לספר "כסא רחמים" לרבי רחמים מאזוז זצ"ל ירושלים תר"ע-1910 חתומים :הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה דוד כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "בכור יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 ראשון החתומים הוא הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה שלום הכהן סלי"ט

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "ויחי יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "מעיל יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה מחודש ניסן תרע"ב-1912 לספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים : הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט. ע"ה יוסף ברבי ס"ט .ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט..

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ה-1915 לספר "זרע ברוך" לרבי ברוך צגייר הכהן זצ"ל ג'רבה תרע"ה-1915 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט ע"ה יוסף ברבי ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ה-1915 לספר "משגב לדך- מקום דוד" לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ה-1915 ראשו החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט ואחריו חתומים ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכן ס"ט. ע"ה ציון די' שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "חסד ואמת" לרבי חיים חורי ג'רבה תרע"ו-1916 ראשון החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ואחריו חתומים ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט. ע"ה ציון די' שושן הכהן ס"ט. בדף ס"ה ע'א דרוש ח"י – דרוש שדרש מו'ר ועט'ר החו"ש הדו"מ כמה"ר רבי יוסף ברבי למנוחת רבי דוד הכהן.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "הוראת זקן" גרבי משה זקן מאג'וז זצ"ל ג'רבה תרע"ו-1916 חתומים: ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה מרדכי כמוס אמייס דר' יצחק הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1916 לספר "כרם חמדה" לרבי רחמים הכהן ג'רבה תרע"ט-1919 ראשון החתומים הוא ע"ה יוסף ברבי ס"ט ואחריו חתומים רבי מרדכי אמייס הכהן ורבי ציון די שושן זצ"ל.
בספר "נוה ציון" לרבי ציון סופר ג'רבה תש"ב-1942 בדף י"ג ע'א מביא המחבר דברים משמו של רבי יוסף ברבי .

רבי יוסף ברבי חיבר את הספר "ילדי יוסף" ג'רבה תרע"ט-1919 בשלושה חלקים אשר ראה אור בעזרתם של תלמידיו. לאחר פטירתו הוציאו תלמידיו את הספר "בן פורת יוסף" בשלושה חלקים ג'רבה חלק א' הודפס בשנת תרפ"ד-1924 חלק ב' ג' הודפסו בשנת תרצ"ב-1932.

רבי יוסף ברבי נתבקש בישיבה של מעלה ביום ז' לחודש תשרי שנת תרע"ט-1919 והוא בן ס"ז שנים(67) ת.נ.צ.ב.ה

ליקט וערך יוסי פרי

ילדי יוסף - חלק א - ברבי, יוסף, 1851-1918

ילדי יוסף - חלק ב - ברבי, יוסף, 1851-1918

 

 

ילדי יוסף - חלק ג - ברבי, יוסף, 1851-1918

בן פורת יוסף - ברבי, יוסף, 1851-1918

 

בן פורת יוסף - חלק ב - ברבי, יוסף, 1851-1918

בן פורת יוסף - חלק ג - ברבי, יוסף, 1851-1918

 

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *