חכמים/רבנים

יום פטירתו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל

  רבי יצחק (ויטה) (הראשון) בר יעקב (הראשון) לומברוזו זצ"ל היה שייך לקהילה הפורטוגיזיס/גראנה בתוניס. רבי יצחק לומברוזו הגיע לתוניס בגל השני של מגורשי ספרד מוונציה ברבע האחרון של המאה-18 (מנוחת צדיקים דף י"א) רבי יצחק לומברוזו היה מבין תלמידיהם של רבי אברהם הכהן (באבא רבי) רבי אברהם טייב (באבא …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק טייב זצ"ל

  רבי יצחק טייב היה מגדולי תלמידיו של הרב רבי יוסף זרקה, אשר לשבחו כותב החיד"א ביומנו "מעגל טוב", כי הרב יוסף זרקה חכם, וסופר, וחסיד ונקי וצדיק, והיו לו כשישים תלמידים. לאחר פטירתו של רבי דוד חזקיה גג' בשנת תקע"ח-1818 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תק"ץ-1830. על …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אברהם חיים בורג'יל זצ"ל

רבי אברהם חיים (השני) בר דוד בורג'יל זצ"ל מגדולי הדיינים בתוניס בן דורו של רבי נתן בורג'ל (השני) תר"כ-1860. רבי אברהם חיים בורג'יל חיבר את הספר "שערי חיים" ובו הספר "חוקי חיים" ג'רבה תשי"ב-1952. רבי אברהם חיים זצ"ל חתום על הסכמות ופסקי דין פעמים חתם בשמו המלא אברהם חיים בורג'יל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל

רבי דוד בר משה הכהן (גישא או גדישא ולא ברור למה) זצ"ל תלמיד חכם מקובל ולמדן גדול. למד אצל רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן ואצל רבי משה כלפון הכהן זצ"ל. רבי דוד הכהן גישא זצ"ל שימש תשב"ר (תלמידים של בית רבן) מבן תלמידיו היו רבי חיים חורי ורבי יוסף בוכריס …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל

רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל מגדול חכמי תוניס נצר למשפחת רבנים גדולים, אבותיו שימשו כדינים ואבות בתי דין בתוניס. רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל היה תלמיד חכם עצום בתורת הקבלה והתכתב אם המקובלים בירושלים בניהם הרש"ש זצ"ל ורבי יוסף קאלאמרו זצ"ל. מסופר כי את הסמיכה לדיינות קיבל בהיותו בן 17 …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אליהו חי חואתי דמרי זצ"ל

רבי אליהו חי חואתי בר פראג'י דמרי זצ"ל תלמיד חכם מתלמידיו של רבי חיים חורי זצ"ל. רבי אליהו חי חואתי זצ"ל כיהן כרבה הראשי של קהילת יהודי אלחאממה וכמו כן כראש הקהילה. יחד אם רבי חואתי סורסי זצ"ל מאמצע שנו העשרים ועד לסוף ימי הקהילה בשנות החמישים. רבי אליהו חי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כמוס בוכריץ זצ"ל

רבי כמוס בר אברהם בוכריץ זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון עניו וצנוע והקדיש את כל כולו בלימוד התורה. רבי כמוס בוכריץ הוא אחיו הצעיר של רבי יוסף בוכריץ זצ"ל כפי שנכתב בספרו "רכ"ב בחור" והיה מתלמידיו של המקובל רבי מכלוף עידאן זצ"ל. ועמיתם של רבי רפאל יונה ורבי מקיקץ דידי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי רחמים בוכריץ (הראשון)זצ"ל

רבי רחמים בר משה בוכריץ זצ"ל היה מחשובי הדינים בג'רבה , מחבר הספרים אשר חלקם עלו על מזבח הדפוס וחלקם לא ברור מה עלה בגורלם: "מנחה חדשה" ו"קול ערב" הודפסו כספרים מצורפים לספר "אורחות חיים" ג'רבה תרע"ט-1919. "בגדי שש" נדפס בליוורנו תרנ"ט-1899, "קול בכיי" ליוורנו תרנ"ז-1897. "שער מטעמים-על הטעמים" ישראל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יוסף אריכס זצ"ל

רבי יוסף אריכס זצ"ל מתלמידיו של רבי יצחק טייב זצ"ל בעל "ערך השלחן". תחילה שימש כדין בבית הדין ק"ק פורטוגיזיס יחד עם רבי חיים דוד ואלנסי זצ"ל ועם רבי אברהם לומברוזו זצ"ל. בשנת תקפ"ו-1826 נתמנה לאב"ד עד לשנת תרי"ט-1858 רבי יוסף אריכס זצ"ל חתום על כמה הסכמות לספרים. וכן על …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אליהו הכהן זצ"ל

רבי אליהו בר צמח כמוס הכהן זצ"ל מצאצאי רבי צמח הכהן (השני) נולד בג'רבה בחארה צג'ריה. היה מתלמידיו של רבי משה זקן מאג'וז זצ"ל וגם אצל רבי חיים כהן זצ"ל. רבי אליהו הכהן היה תלמיד חכם ונבון בקיאותו הייתה בדיני שחיטה וטרפות, אף שמש בפועל כשוחט ובודק. רבי אליהו הכהן …

קרא עוד »