Uncategorized

יום פטירתו של רבי רפאל שלום חי הכהן זצ"ל

רבי רפאל שלום חי בר יוסף הכהן זצ"ל כך נכתב בדף השער לספרו "תפארת בחורים", ליוורנו תרל"ז מכאן נלמד את שמו של אביו.. רבי רפאל שלום חי הכהן זצ"ל נולד באי ג'רבה כך כותב פרופסור נחום סלושץ בספרו "האי פליא" דף 185 וכן בדף 144. היה תלמיד חכם עצום ושימש …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יחייא אלנג'רי/נג'רי זצ"ל

רבי יחייא בר עמרם אלנג'רי זצ"ל נולד בעיר תפיללאת שבמרוקו בשנת תרל"ז-1877(בערך) . היה תלמיד חכם למד אצל רבותיו רבי אליהו ילוז ורבי מכלוף שטרית זצ"ל. בשנת תר"נ-1890 עולה לארץ ישראל ומתיישב בטבריה . בשנת תרנ"ט-1899 יוצא כנראה כשד"ר לתוניס ומחליט להתיישב בעיר באג'ה ומשמש שם כרב ודיין. כעבור כשש …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מרדכי סגרון זצ"ל

רבי מרדכי סגרון נולד בשנת תרנ"ג-1893 באי ג'רבה. הוא נתייתם בגיל מאוד צעיר וחי הדוחק ובצער אם אימו. רבי מרדכי סגרון נתחנך אצל יצחק סעדון שיהפוך להיות חותנו בעתיד. רבי מרדכי סגרון היה תלמיד חכם ונבון חד וחריף היה מתלמידיו של רבי דוד הכהן זצ"ל ובימי השבת הלך ללמוד אצל …

קרא עוד »

קצבה חודשית לניצולי שואה מתוניס ורומניה שעלו אחרי 1953

  קצבה חודשית לניצולי שואה מתוניס ורומניה שעלו אחרי 1953: ==================================== *אנא שתפו לכל החברים שלכם* ניצולי שואה מתוניס ורומניה שעלו אחרי 1953 שמקבלים כיום רק מענק שנתי ופטור מתרופות, זכאים לקבל קצבה חודשית מישראל בגין המלחמה. כמו כן, ניצולי שואה מרומניה ויורשיהם יכולים לקבל זכויות חדשות מגרמניה שקשורות לפנסיה …

קרא עוד »

יום פטירתו של פראג'י דמרי זצ"ל

רבי פראג'י בר גאלי דמרי זצ"ל מתלמידיו של רבי אברהם עלוש זצ"ל מהעיר גאבס. בימי עלומיו כנראה למד אצל הרה"ג החו"ש כמה"ר ר' שושן חורי זלה"ה מילידי ג'רבה יע"א והרביץ תורה באלחאממה. עמיתיהם בתורה של רבי פראג'י עלוש זצוק"ל שהיה ראש הרבנים בעי"ת גאבס, רבי יצחק חי בוכובזה זלה"ה שהיה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כליפא עלוש זצ"ל

בספר "אוצרות יוסף טוב רואי" לרבי יוסף ילוז זצ"ל וכך הוא כותב בדף ר"ו ע"א. "רבי כליפא עלוש זצ"ל יליד העיר תוניס תלמיד חכם ונבון עלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר טבריה והיה מחו"ר (מחכמיה ורבניה) ומ"כ (ומנוחתו כבוד) וז"ג (וזה גם )מצבת הרב הישיש הנכבד שייף עייל וכ"ו ר' כליפא …

קרא עוד »