Uncategorized

יום פטירתו של רבי אברהם הכהן טנוג'י חדרייה זצ"ל

רבי אברהם הכהן טנוג'י חדריה זצ"ל הוא ללא ספק בנו של רבי יהודה בכ"ר אברהם טנוג'י זצ"ל (הראשון). (כי כך מקובל בקרב יוצאי תוניס שהבן הראשון שנולד נקרא ע"ש סבאו מצד אביו)רבי יהודה בכ"ר אברהם טנוג'י מחבר הספר "ארץ יהודה" ליוורנו תקנ"ז-1797 בהקדמה לספר הוא מזכיר לראשונה את המילה "חצ'רייה" …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן זצ"ל

רבי סאסי מעתוק הכהן יהונתן נולד בג'רבה בשנת תקצ"ב-1832 . היה תלמידיו של רבי כליפה עידאן זצ"ל והיה אחד מגדול רבני ג'רבה רבי שושן הכהן זצ"ל כותב עליו בספרו "ממלכת כהנים" שבתחילתו היה שו"ב (שוחט ובודק). לאחר הוסמך לרבנות . והיה עמל ושוקד על התורה בחשק גדול. היה גם מרביץ …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי רחמים בר יצחק חדאד זצ"ל

רבי רחמים בר יצחק חדאד זצ"ל תלמיד חכם ונבון היה בנו השני של כמהר"ר רבי יצחק יזאכי חדאד זצ"ל היה סוחר גדול בג'רבה . הוא אחיו של רבי מוסא חדאד זצ"ל שהיה גם סוחר גדול. אם עיסוקיו במסחר עסק גם בדברים שבקדושה וחיבר קונטרס הנקרא "דברי רחמים" אשר נדפס בסוף …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה פיתוסי זצ"ל

רבי משה פיתוסי זצ"ל דיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל כפי שמעידה חתימתו בהסכמת רבני תוניס משנת תרי"ג-1856 לספר "פי המדבר" לרבי יוסף גג' ליוורנו תרי"ד-1857 ראשון החתומים הוא הצעיר ישועה בסיס ס"ט, הצעיר נתן בורג'יל סלט"א, הצעיר שמואל צפג' ס"ט, ע"ה שלמה שמאמא ס"ט, הצ' אהרן הכהן …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה בר שאול הכהן זצ"ל

רבי משה הכהן זצ"ל הוא בנו של רבי שאול הכהן זצ"ל מחבר הספרים: "שי למורא" "שפתי רננות " "ערבי פסח" "נתיב מצוותיך" "קרני רמים" . רבי משה הוא גם סבאו של רבי משה כלפון הכהן זצ"ל שעל שמו הוא נקרא. רבי משה הכהן זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ומקובל, כפי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק בר משה הכהן זצ"ל

רבי יצחק בר משה הכהן זצ"ל נולד בג'רבה בשנת תקצ"ח-1838 והוא הצעיר מבן שלושת אחיו , רבי שלום הכהן ורבי דוד הכהן בעל "משגב לדך" רבי יצחק היה תלמיד חכם ונבון ולו שלושה בנים תלמידי חכמים והם. רבי יעקב הכהן מחבר הספר "בכור יעקוב" בנו השני הוא רבי יוסף הכהן …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יעקב שמאמא זצ"ל

רבי יעקב שמאמא זצ"ל תלמיד חכם חיי במאה ה19 בתוניס. יש מימנו חידוש משנת תרי"א -1851 בשער הכוונות חלק ב' למהרח"ו שהועתק על ידי רבי דוד נטף בשנת תקנ"ח-1798 הזכור זה מופיע בספר "כתבי יד של יהודי המגרב" מכון בן-צבי ליוסף אביב"י ירושלים תשנ"ג. בדף 51 סימן 107 הערה על …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה בלעיש זצ"ל

רבי משה בלעיש זצ"ל לא כל כך ידוע עליו אך בספר "אוצרות יוסף-טוב רואי "לרבי יוסף חיים ילוז אשקלון תשס"א דף תק"ה כותב המחבר שהוא מעיר תוניס עלה לטבריה ונתיישב בה. ומ"כ (מנוחתו כבוד) שם וז"נ (וזה נכון) מצבתו זמ"ק (זה מקום קבורת ) הרב משה בלעיש נ"ע יום י"ז …

קרא עוד »

קינה שנאמרת בט' באב ארים על שפאים

קינה מפורסמת אשר לא נמצאת בכל ספרי הקינות לט' באב . בנאבל ובג'רבה ואולי בקהילות נוספות בתוניסיה נהגו לומר אותה גם בבית הנפטר. ארים על שפאים סימן יצחק אָרִים עַל שְׁפָיִים קוֹלִי בְבִכְיָתִי עַל יְרוּשָׁלַיִם אַזִּיל דִּמְעָתִי יַדּוּ גּוֹרָל זָרִים בְּאֶרֶץ הַחֶמְדָּה עִיר סָבִיב לָהּ הָרִים הִיא הָיְתָה לְנִדָּה שָׁם הִרְגִּיעָה שִׁידָּה …

קרא עוד »