יום פטירתו של רבי דוד כטורזא זצ"ל

 רבי דוד בר סעדאני כטורזא זצ"ל היה תלמידו המובהק של רבי שלמה דאנה זצ"ל ראש מיסד ישיבת "חברת התלמוד" בתוניס.
לאחר פטירתו של רבי יוסף גז זצ"ל בשנת תרצ"ד-1934 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת ת"ש-1940.

רבי שלמה דאנה מזכירו בספרו "שלמי תודה" תוניס תרע"ח-1918. מספר פעמים.
בדף צ"ה ע"ב "ואמר אחד מבני הישיבה הבחור כמהר"ר רבי דוד כטורזא הי"ו"
בדף צ"ז ע"ב "והקשה עליו הבחור כמה"ר רבי דוד כטורזא הי"ו"
בדף קנ"ט ע"א "והחו"ש כמה"ר רבי דוד כטורזא הי"ו אמר לי אפשר דדברי רש"י לקמן"

רבי דוד כטורזא זצ"ל חיבר יחד עם רבי ישועה אלמאליח זצ"ל את הספר "תנובות שדי" ג'רבה תרצ"ו-1936.

בספר "משניות טהרת יום טוב" לרבי חנניה יום טוב ליפא דייטש זצ"ל ניו יורק תשל"ח-1978 בדף ס"א "הקשה אלי הבחור כמה"ר רבי דוד כטורזא הי"ו דאימא הא דקתני (שלמי תודה להג"מ שלמה דאנא זצ"ל טוניס)".

בספר "נוה ציון" לרבי ציון סופר זצ"ל ג'רבה תש"ב-1942 מזכירו המחבר בדף י' "וידי"ן הרה"ג כמה"ר דוד כטורזא הי"ו" . בדף י"א "וידי"ן הרה"ג כמה"ר ר' דוד כטורזא הי"ו במכתבו כ' אלי"

בספר "משפט כתוב" לרבי ישראל זיתון זצ"ל בדף ל"ב ע"א "תשובה זו היא מהרה"ג כמוהר"ר דוד כטורזה זצ"ל שנתמנה לראב"ד בתונס שנת התרצ"ה-1933 (בערך).
בדף קצ"א ע"א "אני שאלתי את פי הרה"ג מהר"ר דוד כטורזה זצ"ל על זה כמדומה בשנת התרצ"ו היאך נוהגים לדון כאן בזה,, השיב לי כמובא במצות כהונה".

בספר "כתר כהונה" לרבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל ישנו דרוש סימן ס' "דרוש הספד שדרשתי בבית הכנסת הגדולה פה כ"א כסלו—השמועה מפטירתו של הרה"ג מעו"מ ראש רבני עוב"י תונס ואגפיה הראב"ד מקודש כקש"ת כמוה"ר רבי דוד כטורזא זצוק"ל וזיע"א"

רבי דוד כטורזא נתבקש בישיבה של מעלה ביום י"ט לחודש כסלו שנת ת"ש-1939 ת.נ.צ.ב.ה (צילום מצבה)

ליקט וערך יוסי פרי

 

תנובת שדי-חלק ראשון - כטורזא, דוד

תנובת שדי -חלק שני - כטורזא, דוד

רבי דוד כטורזא זצ"ל

המצבה מעל קברו של רבי דוד כטורזא זצ"ל

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב חורי זצ"ל

רבי יעקב בר רחמים (השני) חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מחבר הספרים "בני יעקב" ונלווה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *