יום פטירתו של רבי נתן בורג'יל (הראשון) זצ"ל

רבי נתן בר אברהם בורג'יל זצ"ל תלמידו של רבי אברהם טייב (באבא סידי)זצ"ל כפי שמעיד על עצמו בהקדמה לספר "מגדנות נתן" ח"ב לבנו רבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל ליוורנו תקמ"ה-1785.
רבי נתן חיבר את הספר "חק נתן" ליוורנו תקל"ו-1776. חיבור זה עשה לו שם גדול בקרב גדולי הדור וכך כונה על ידם "חק נתן".

אחרי פטירתו של רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל בשנת תקמ"ו-1786 נתמנה לראש רבני תוניס עד עלייתו לארץ ישראל בשנת תקמ"ח-1788(בערך).

בהסכמה משנת תקי"ח-1758 לספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל ליוורנו תקי"ט-1759 חתום רבי נתן שביעי.

בהסכמה לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל ליוורנו תקכ"ב-1762 חתומים רבי יוסף הכהן, רבי מרדכי אלחאייך, רבי דוד נג'אר, רבי יוסף זרקא ורבי נתן בורג'ל זצ"ל.

בסכמה משנת תקכ"ה-1765 לספר "קרני ראם-זרע יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל ליוורנו תקל"ו-1772 חתומים ראשון רבי יוסף כהן והאחרון שהוא החמישי רבי נתן בורג'יל.

בהסכמה משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" לרבי צמח בר שלמה דוראן זצ"ל ליוורנו תקמ"ב- 1781 חותם ראשון בשם רבני תוניס רבי יוסף כהן וסוגר את הרשימה במקום השביעי רבי נתן בורג'יל.

בהסכמה משנת תקמ"א-1781 לספר "עץ חיים-אשל אברהם" לרבי אברהם טובייאנה זצ"ל ליוורנו תקמ"ג-1783 חתומים בשם רבני תוניס ראשון רבי יוסף הכהן ושני רבי נתן בורג'יל.

רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל כותב עליו בספרו "משכנות הרועים" דף נ"ב ע'ב "ובשנת תקמ"ו-1784 בא מעשה בימי עט"ר ראש על ארץ מורי הרב "חק נתן" ובעוד מספר רב של מקומות.

בהסכמה משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל ליוורנו תרנ"ט-1899 ראשון החתומים רבי יוסף הכהן והשביעי שהוא האחרון רבי נתן בורג'יל.

בספר "שם הגדולים" לחיד"א זצ"ל במערכת ספרים ח' "חק נתן" שיטה על סדר קדושים והוריות מהרב מהר"ר נתן בורגיל עיר וקודש אחד ומיוחד שברבני תונס" .

בספר "מראה עינים" לרבי רפאל אשכנזי זצ"ל שאלוניקי תקע"ו-1816 מזכירו המחבר מספר רב של פעמים.

בספר "זרעא דיוסף" לרבי יוסף בורג'יל הראשון זצ"ל ליוורנו תר"ט-1848 כך כותב המחבר שהוא נכדו של "חק נתן"
"ונכד למרן מלכא מר ברישא חסידא ופרישא מתעסק בקודשים קדוש יאמר לו הרב המופלא וכבוד ה' מלא "חק נתן" זצוק"ל.
.
בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תרכ"ה-1865 בפרק "מערתא דדייני" דרוש י"א כך כותב עליו רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל "את זו דרשתי בכ"ה הגדולה פה תוניס יה"א יום ש"ק לעת ערב פ' פקודי אל השמועה כי באה וקשי"א כולה מקש"ה משים נלקח דר' אבא הכ"מ נח נפשיה דר' אבא בתוככי ירושלים ת"ו בס' נח יום ש"ק אחר מנחה יום ר"ח שני חשון-התקנ"ב".

אחרי שנת תקמ"ח-1788 (כך כותב מלכי תרשיש) עלה לארץ ישראל ונתיישב בירושלים ושם נפטר.
רבי נתן בורג'ל (הראשון) נפטר ביום ב' לחודש חשוון שנת תקנ"ב-1792 (מערתא דדיני דרוש י"א)

ליקט וערך יוסי פרי

חק נתן - בורג’ל, נתן בן אברהם, נפ’ 1791

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי צמח צרפתי זצ"ל

  הרב צמח צרפתי המכונה "צ"ץ" (כך היה חותם על גיליון הגמרא בבית המדרש הקדוש …

One comment

  1. Pingback: max

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *