יום פטירתו של רבי אברהם אבוקארא(השני) זצ"ל

 

רבי אברהם (השני) בר חיים אבוקארא זצ"ל חי במאה ה-18-19 ושימש כדין בבית הדין הפורטוגיזיס בתוניס,
חתום בהסכמה לספר "אהבת ה' " לרבי יוסף סדבון זצ"ל בשנת תרל"א-1871 יחד עם רבי אברהם בר משה אבוקארא זצ"ל ורבי אברהם לומברוזו זצ"ל בשם הקהילה הפורטוגזית בתוניס.
רבי אברהם בר חיים אבוקארא זצ"ל חתום על מספר רב של תעודות ותקנות בפנקס הקהילה הפורטוגזית בתוניס.

בשנת תקפ"א-1821 חתום יחד עם רבי חיים דוד ואלנסי ועם רבי יוסף אריכס על רשימה בדבר ההיטל שהוטל בפקודת הבאי משנת תקפ"א וחלוקתו ע"י הדיינים כראות עיניהם.

בשנת תקצ"א-1831 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו על עדות אודות לס"ת בכתב ידו של רבי יוסף זרקא זצ"ל אותו מכרו הגזברים של בית הכנסת ר' חיים לסי' משה סלוירה.

בשנת תר"י-1850 חתום יחד עם רבי יצחק בונאן על מעשה ב"ד בעניין העיזבון של ר יעקב בן ארוש ז"ל ובין האחים ובין האלמנה ובתה.
באותה שנה חתום יחד עם ? (ל"ב) על שובר בין יצחק פלוס אשר יש לו חזקה בבית הקאיד יהודה בדריבת אלגראנה ובין הק"ק הי"ו בנוגע לחנות היוצאת מבית הבשר.

בשנת תרי"ו-1856 חתום יחד עם רבי יצחק בונאן על שטר משכונה על יעקב לוי די ליאון נ"ע מאחותו רחל ולאחר מותה יירש אותה ויישא בהוצאות הנחוצות לה.

בשנת תרי"ח-1858 חתום יחד עם רבי יצחק בונאן על שטר קנית בית המרחץ אותו קנו הגזברים לזכות הק"ק הפורטוגיזיס.

בשנת תרכ"א-1861 חתום יחד עם רבי אברהם די יוסף אריכס ורבי יצחק סלוירה על שובר מאברהם אריכס ז"ל אודות הפרעון הק"ק הי"ו עבור כל ההוצאות שהוצאו לבניית הבית החדש שניבנה בבית החיים בשנת תרכ"א.

בשנת תרכ"ב-1862 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו ורבי דניאל קרטוזו ורבי יצחק בונאן ורבי אברהם בר משה אבוקארא על שטר הרשאה מהדיינים וכלל הק"ק הי"ו לגזבר סי דניאל בונאן הי"ו בעניין בני תלמוד תורה של הק"ק הפוטוגיזיס הי"ו בדבר קביעת איש מבוגר ממונה עליהם שידאג להאכילם להשקותם ולהלבישם ולשלוט בהם כמו הורים.

בשנת תרכ"ד-1864 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו ורבי דניאל קרטוזו על תנאי בדבר ביטול התפילות בישיבות במועדים רק בבית הכנסת של הק"ק תותר התפילה במועדים.

בשנת תרכ"ט-1869 חתום יחד עם רבי דניאל קרטוזו במעשה ב"ד בעניין בית הרחיצה אשר לפיו הסמכות לניהול היא בידי ראש החברה קדישא המתמנה מטעם הק"ק והנמצא בתפקיד. ברם ראש החברה הודם אין לו זכות יותר משאר האנשים.
בשנת תרל"ב-1872 חתום יחד עם רבי דניאל קרטוזו על שובר הק"ק בידי סי גבריאל ואלנסי הבן בעניין כלי הכסף שהיו אצלו בפיקדון לידי הדיינים.

רבי אברהם אבוקארא נפטר ביום כ"ג לחודש כסלו שנת תרל"ג-1873(מנוחת צדיקים כ"ג)

ליקט וערך יוסי פרי.

הכיתוב באדום לקוח מהספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס" יצחק אברהמי.

Check Also

יום פטירתו של רבי דוד נג'אר זצ"ל

רבי דוד בר משה נג'אר זצ"ל למד יחד עם רבי נתן בורג'יל (הראשון) זצ"ל אצל …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *