יום פטירתו של רבי אברהם מגוץ הכהן זצ"ל

רבי אברהם (מגוץ-לא ברור מה זה) בר משה כלפון הכהן זצ"ל נולד בג'רבה בשנת תרנ"ח-1898 , היה מתלמידיו של רבי דוד(דידו) הכהן זצ"ל .רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל היה עמיתו המובהק בתורה ויחד הם למדו גם את חוכמת הקבלה. אחיו היה רבי שושן הכהן זצ"ל תלמיד חכם ונבון.

רבי אברהם מגוץ הכהן זצ"ל היה תלמיד חכם ונבון איש שכל כולו תורה. בהיותו בן כי"ח שנים בשנת תרע"ו נדפס הספר "כרם חמדה" ובו כתב הגהות לספר "כסא רחמים" ושם הוא חותם בשם אבר"ך

רבי אברהם מגוץ הכהן חיבר מספר ספרים אשר חלקם עלו על מזבח הדפוס  עוד בחיו ואחרים לאחר מותו. "ברכת אברהם" "בית אברהם" "שולחן ערוך קטן" "ברית אברהם" ועוד לו בכתובים
בספר "איל וצבי" לרבי צבי בר אליהו הכהן טבריה תשע"א דף קפ"ח ע"א מספר לנו המחבר כי רבי אברהם מגוץ הכהן נפטר והוא בן ל"ג שנים ולכן לא זכו יוצאי חלציו להכירו.

רבי אברהם מגוץ בר משה כלפון הכהן זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום כ' לחודש טבת שנת תרצ"א ת.נ.צ.ב.ה אמן

ליקט וערך יוסי פרי.

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …