יום פטירתו של רבי שאול נטף (השני)זצ"ל

רבי שאול נטף זצ"ל תלמיד חכם ובן למשפחת נטף המפורסמת בתוניסיה אשר העמידה תלמידי חכמים שרים וטפסרים.
רבי שאול נטף שימש בתחילת דרכו כדיין בבית דינו של רבי ישועה בסיס זצ"ל ונמצא חתום על פסק דין בספר "מעשה בית דין" סימן כ"ז מחודש תמוז שנת תקט"ו-1855 יחד אם רבי ישועה בסיס ורבי יהודה הכהן טנוג'י ורבי שמואל צפג' זצ"ל לאחר זמן מה עבר לעיר ספאקס ובה שימש כמו"ץ ודיין.

בספר "גן יעקב" לרבי יעקב הכהן גדישא זצ"ל מהדורה חדשה ירושלים תש"ס. ספר זה מאגד בתוכו ארבע ספרים ואחד מהם הו "דברי יעקב" בספר זה בדף מ"ד ע, א סימן א' בעניין שלא מעברים סמרטוט על פגימה שנמצאה בסכין לאחר השחיטה "וזה כמה שנים שעבר העלינו החו"ש הדו"מ כמה"ר ר' שאול נטף והוא דיין צעיר צפאקץ יע"א"

בשנת תרל"ה-1875 עולה רבי שאול נטף לארץ ישראל ומתיישב בעיר הקודש ירושלים (מפקד מונטפיורי)

בספר "ישמח לב" לרבי שלום משה חי גאגין ירושלים תרל"ח דף י"ד ע"ב סימן ט"ז "וכאבר עלה אל הקדש פנימה הרב המובהק נר המערבי ר"מ מע"ת איספאקץ יע"א כמוהר"ר שאול נטף נר"ו "

בספר "שער החצר" לרבי דוד בן שמעון אשקלון תשע"ב מהדורה חדשה בתולדות המחבר דף 25 כך הוא כותב "ביום שבת קודש בתפילת מנחה נכנס לבית הכנסת להתפלל חכם אחד קצר קומה וזקן. ומו"ה דוד הנ"ז רגש וחרד מפניו וקם מלוא קומתו. ושאל אותו מר אהי מה החרדה הזאת. ואמר לו זה חכם מעיר תוניס והוא בא לדור פה ושמו רבי שאול נטף. והוא חכם גדול ומכלל חוכמתו יודע שלוש מאות תשובות הרשב"א בעל פה"

בספר "שלוחי ארץ ישראל לאברהם יערי מוסד הרב קוק ירושלים תשנ"ז דף 740 נמצא רבי שאול נטף זצ"ל חתום יחד אם שישה ת"ח נוספים בחודש אייר שנת תרל"ד-1874 על אגרת שליחות לרבי בן ציון פריסיאדו הכהן זצ"ל אשר נשלח כשד"ר למערב הפנימי.
רבי שאול נטף זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום ד' לחודש תשרי שנת תרמ"ב-1882 ונטמן בהר הזיתים.

כך נכתב מעל מצבתו (באדיבותו של "דובב שפתי ישנים")
"מ"ק הרב המובהק ונוגע לו ברק השקדן בתורה ימים ולילות הדיין המצוין הנ"פ בש"ט מן מהעולם כמוה"ר שאול נטף ז"ל אב"ד דק"ק צפקס יע"א והיתה מנוחתו בירושלים תו"ב יום ארבע לחודש תשרי שנת תרמ"ב ליצירה תנצב"ה "

רבי שאול נטף (2) זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום ד' לחודש תשרי שנת תרמ"ב-1882 ת.נ.צ.ב.ה

ליקט וערך יוסי פרי

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב לומברוזו זצ"ל (1)

רבי יעקב לומברוזו זצ"ל הוא אביהם של רבי יצחק לומברוזו (זרע יצחק) ורבי אברהם לומברוזו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *