יום פטירתו של רבי שלום הכהן זצ"ל

רבי שלום בר משה הכהן זצ"ל נולד בליל שבת ב' לחודש אייר בג'רבה ואביו קראו "שלום דניאל יהודה" ראשי תיבות של "שד"י,. את תורתו למד אצל רבי כליפה עידאן זצ"ל ובביתו אצל אביו רבי משה הכהן וגם אצל אחיו הדיין רבי דוד הכהן זצ"ל ופעמים היה הולך אצל סבאו רבי שאול הכהן זצ"ל .

רבי שלום הכהן לפרנסתו שלח ידו במסחר והצליח מאוד והיה מחזיק ידי לומדי תורה. היו קבועים לו שנים מגדולי ישראל. הראשון הדה"מ כמה"ר רבי דוד הכהן זצ"ל מחבר הספר "שירי דוד" "דברי דוד" ועוד. והשני הוא הדה"מ כמה"ר רבי יעקב הכהן זצ"ל מחבר הספר "מעיל יעקב" "דברי יעקב" ועוד.

בתחילת דרכו שימש רבע שלום הכהן זצ"ל כדרשן ומוכיח ושליח ציבור בבית הכנסת הכהנים ולאחר מכן מפאת דוחק ועניות גדולה נאלץ לקבל משרת רבנות בעיר גאבס והיה שם מספר שנים כמרביץ תורה. בשנת תרנ"ב-1892 עבר לעיר זרזיס והיה שם לדיין ומ"ץ ומרביץ תורה בעיר ובתפקיד זה שימש עד לשנת תרפ"ד-1924.

רבי שלום הכהן בר משה הכהן זצ"ל הוא אביו של הראב"ד הגאון רבי משה כלפון הכהן זצ"ל

בהסכמת רבי ג'רבה מחודש תמוז שנת תרס"ט-1909 לספר "שלום דוד" ח"א לרבי דוד בר משה הכהן תוניס תרס"ט-1909, חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט, ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, הצעיר שלום הכהן סיל"ט העומד לשרת בקודש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ו-1909 לספר "שלום דוד" חלק ב' לרבי דוד הכהן ג'רבה תרע"ו-1909 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה רחמים בוכריץ ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט , ע"ה יעקב בכ"ר אברהם הכהן ס"ט, ע"ה ציון די שושן הכהן ס"ט. הצעיר שלום כהן סיל"ט. העומד לשרת בקדש בק"ק זרזיס יע"א.

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "בכור יעקב" לרבי יעקב הכהן ג'רבה תרע"ב-1912 ראשון החתומים הוא הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ע"ה שלום הכהן סלי"ט

בהסכמה לספר "שירי דוד" לרבי דוד בר משה הכהן ליוורנו תרמ"ב-1882 ישנה הסכמת חתנו של הרב המחבר נר"ו. ה"ה הח"וש והכולל מזר"ק טהור כמה"ר שלום הכהן נר"ו אור תורתו זורח בעיר תהילה ג'רבה יע"א .
וחתום "הצעיר שלום הכהן סיל"ט בן כמוהר"ר משה הכהן זצ"ל בנו של הרב הגדול כמוהר"ר שאול הכהן זצוק"ל

בהסכמת רבני ג'רבה משנת תרע"ב-1912 לספר "מעיל יעקב" לרבי יעקב כהן זצ"ל ג'רבה תרע"ב-1912 חתומים: הצעיר זקן משה מאג'וז ס"ט, ע"ה ציון די שושן כהן ס"ט, ע"ה יוסף ברבי ס"ט. ובשורה מתחת כך כתוב "אנוכי תכנתי עמודות, לכבוד הרב ולכבוד התורה ולומדיה ע"ה שלום הכהן סלי"ט בן הרב ר' משה הכהן זצ"ל"

בספר זה יש הקדמה והסכמה נוספת של רבי שלום הכהן רועה צאן קדושים זרזיס והוא חתום בחודש ניסן שנת תער"ב-תרע"ב ע"ה שלום הכהן סלי"ט בן הרב כמוהר"ר משה הכן זצ"ל.

בשנת תרפ"ד-1924 בחודש סיון עולה רבי שלום הכהן לארץ ישראל . בחודש תמוז הוא מגיע ומתיישב בעיר הקודש טבריה, ולאחר שנתיים ימים הוא משיב את נשמתו לבורא.

רבי שלום בר משה הכהן זצ"ל נתבקש בישיבה של מעלה ביום י"ח לחודש תשרי שנת תרפ"ו-1926 והוא בן צ"א שנים. ת.נ.צ.ב.ה

רבי שלום בר משה הכן מחבר הספרים :"יד שאול- נהר שלום" ג'רבה תרע"ו. "חפץ יקר "ג'רבה תרע"ח . "חיים ושלום-דברי שלום" ג'רבה תרפ"ג. "ברית שלום-ארח חיים" ג'רבה תרצ"ה. "ברכה ושלום" אשדוד תשס"ג. "צדק ושלום-נתיבות שלום" ג'רבה תרפ"ז

ליקט וערך יוסי פרי

רבי שלום  כהן זצ"ל

יד שאול - הכהן, שאול בן משה, 1772-1848

חפץ יקר - כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925

 

 

ברית שלום - ארח חיים - כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925

חיים ושלום - דברי שלום - כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925

צדק ושלום - נתיבות שלום - כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925

אודות יוסי פרי

עוד כתבה שתעניין אתכם

יום פטירתו של רבי יעקב חורי זצ"ל

רבי יעקב בר רחמים (השני) חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מחבר הספרים "בני יעקב" ונלווה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *