Uncategorized

יום פטירתו של רבי ברוך צג'ייר הכהן זצ"ל

רבי ברוך צג'ייר בר משה הכהן זצ"ל תלמיד חכם מחכמי ג'רבה, נפטר בצעירותו והוא בן כ' שנים בתוך שבעת ימי חופתו, ביום שבת קודש שהוא גם יום הכיפורים ביום י' תשרי שנת תרע"ד-1914. על גודלה של האבדה כותבים לנו בהסכמות ובהקדמות רבני ג'רבה משנת תרע"ה לספר "זרע ברוך" תוניס תרע"ה-1915"זרע …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי משה בר שאול הכהן זצ"ל

רבי משה הכהן זצ"ל הוא בנו של רבי שאול הכהן זצ"ל מחבר הספרים: "שי למורא" "שפתי רננות " "ערבי פסח" "נתיב מצוותיך" "קרני רמים" . רבי משה הוא גם סבאו של רבי משה כלפון הכהן זצ"ל שעל שמו הוא נקרא. רבי משה הכהן זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ומקובל, כפי …

קרא עוד »

ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי- ל"ג בעומר

הפיוט בר-יוחאי מפי הפיטן נתן כהן ז"ל   https://www.youtube.com/watch?v=uPLOGO2zrDc&sns=fb           הולדתו של רבי שמעון בר יוחאי התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, נולד כחמישים שנה לאחר חורבן בית המקדש השני. אביו, יוחאי, היה משבט יהודה, אחד מגדולי הדור, עשיר, נכבד וקרוב למלכות. אשתו של יוחאי, שרה, …

קרא עוד »

פרשת בהר

    פרשת השבוע יש בה שבעה מצוות עשה ושבע עשרה מצוות לא תעשה.   מצוות עשה הם: א} הבית דין חושבין שבעה פעמים שבעה שנים ועושים יובל ב} הבית דין תוקעים בשופר בכפור של היובל ג} הבית דין מקדשים שנת החמשים שהיא היובל ד} הבית דין דנים המשפטים של …

קרא עוד »

פרשת ראה

    פרשת השבוע יש בה שבע עשרה מצוות עשה ושלשים ושבע מצוות לא תעשה.   מצוות עשה הם: א} לאבד העבודה זרה והדברים שמתעסקים בהם לצורכה ב} בחג מביאים קרבן חובה ונדבה ג} להקריב קרבנות בבית המקדש ד} לפדות פסולי הקדשים למשל כבש שנעשה בו מום פודים אותו בכסף …

קרא עוד »

פרשת עקב

    פרשת השבוע יש בה ששה מצוות עשה ושתים מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א} לברך ברכת המזון ב} לאהוב הגר ג} לירא את ה' ד} להתפלל לה' בכל יום ה} להתחבר עם החכמים ו} שלא לשבוע רק בה' כשמחוייבים שבועה בבית דין. ומצוות לא תעשה הם: א} …

קרא עוד »

פרשת ואתחנן

    פרשת השבוע יש בה שמונה מצוות עשה וארבעה מצוות לא תעשה.   מצוות עשה הם א} לייחד שמו יתברך ללא שותף, שאנו מודים שהשי"ת הוא שברא כל העולם, והוא המושל בו לבדו ואין עמו שום שותף ב} לאהוב הקב"ה בכל לבבינו ובכל נפשינו ורכושינו ג} ללמוד התורה וללמדה …

קרא עוד »