רבי אברהם הכהן (באבא רבי) זצ"ל

  רבי אברהם הכהן (באבא רבי) (הראשון) זצ"ל מגדול דיני תוניס בדורו. חי במאה ה17-18 ושימש ראש רבני תוניס. לא ברור מהזה שנה אולי יחד אם הרצ"ץ או אחריו עד לפטירתו בשנת תע"ה-1715. קיימת סברה (מלכי תרשיש דף קצ"א. תולדות חכמי תוניס דף רי"א) שרבי אברהם הכהן(באבא רבי) הוא אבי …

קרא עוד »

הקינה "קול ברמה"

קינה מפורסמת אשר לא נמצאת בכל ספרי הקינות לט' באב . בנאבל ובג'רבה ואולי בקהילות נוספות בתוניסיה                                         נהגו לומר אותה גם בבית הנפטר. זאת הגרסה שיש בידי 

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מרדכי סמאג'ה/א זצ"ל

רבי מרדכי סמאג'ה זצ"ל שימש כדיין בבית דינו של רבי נתן בורג'ל זצ"ל. לאחר פטירתו של רבי אליהו חי בורג'ל זצ"ל בשנת תרנ"ט-1898 נתמנה לראש רבני תוניס עד פטירתו בשנת תר"ס-1900. בהסכמה לספר "אהבת ה'" לרבי יוסף סדבון זצ"ל משנת תרל"א-1871 חתום במקום השנים עשרה. בספר "שירי זמרה" לרבי יוסף …

קרא עוד »

מסורות יהודיות תוניסאיות עממיות הקשורות בצום ט' באב

לתקופה הזאת קראנו בערבית-יהודית תוניסאית "אגין" [Agein] או "איאמאת-אל-ת'קאל" [Ayamat-El-Tkal] (בתרגום מילולי : הימים הכבדים). אלה היו הביטויים ששימשו את הורינו כשדיברו על 9 באב והימים שקודמים לו. הימים האלה היו כבדים מחששות ואיסורים, ימים חמורי סבר, מלאי איפוק, ללא חגיגות וללא ביטויי שמחה, בלי להסתפר, בלי לקנות בגדים חדשים או כל …

קרא עוד »

למנוחת הנפטרים חודש מנחם אב

 א' רבי מרדכי סמאג'ה זצ"ל א' רבי מרדכי זגרון זצ"ל ב' רבי יעקב כהן יהונתן בן ג'אתו זצ"ל ה' רבי מוסה-משה חדאד זצ"ל י"א רבי רחמים חורי (השני) זצ"ל י"ד רבי מנחם חורי זצ"ל י"ז רבי כמוס מאמס חדאד זצ"ל י"ט רבי ישראל זיתון זצ"ל י"ט רבי רפאל מאזוז זצ"ל …

קרא עוד »

חודש מנחם אב

   בס"ד החודש החמישי מניסן והאחד עשרה מתשרי. חודש אב לעולם מלא שלושים יום, וראש חודש לעולם רק יום אחד, ואינו חל אלא בימי ב,ד, ו,ז בשבוע ולא בימי א,ג,ה. כשמברכין את החדש בשבת שלפניו קורין אותו "מנחם אב"   מזלו של החודש "אריה" אולי רמז לעם ישראל עליו נאמר "עם …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית -שלא נשכח המשך

מאת לבנה פריאנטי וְלד אֶלפָאר יִתְלַע חָפַאר. בנו של העכבר יהיה חופר מֶזְרַה לֶטַאר נְהַר אֶלעִיד. מה שקרה לטאר ביום החג ווּחַדְאה וֶחַבבַאה מֶאיַה וִיתִימַה ווּאוֹמה חַייה. לבדה ומכריה מאה, אימה בחיים אך חשה כיתומה דַרבַא מֶגְיר גְ'נִבי כִיפ לִיפִלחַית. מכה שלא פגעה בי כמו מכה לקיר מֶתְשֵיבש לְחַמַם ווּתֵג'רִי …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח (המשך)

אֶלִי אוֹמוּ פְלבֶית יָכוֹל בֶגְ'יִט. מי שאימו בבית אוכל פי שנים אֶלשְרקָה מַפִיאַה בַרְאקָא. בשותפות אין ברכה ידָאחֶקָה תֶפְג'ד אֶלבֶיעַא. הצחוק מקלקל את העיסקה אֶלקֵלָם פוֹדָאָה ווּשְקָת דֶאֶב. המילים שוות כסף והשתיקה שווה זהב וָאֶלַה אֶלעָדְמַה פִיאָה ווֹדֶנִין יִקִימוּא תֶנִיאן. אם לביצה היו ידיות אזי היו מרימים אותה בשנים אֶלְבָאבָ …

קרא עוד »

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח

פתגמים מאת לבנה פריאנטי        11.אֶלפוּם לֶכבִיר מָיִשדוּ קָרַעה. פה גדול אפילו קרעה (דלעת) לא תסתום אותו אֶלִי עָיִנוּ פְנוַאח יִבֶדַה מְסֶבַאח. מי שרוצה לקונן שיתחל מהבוקר יָנַארִי אֶלִי מֶיַעַראפְש קָארִי. חבל על מי שלא מכיר את ערכי רוּד בָאלְק עָל מַהבְר וַאֶלַה יִתְגבְהר. תיזהר על הקטיפה שלא תעלה אבק …

קרא עוד »