Uncategorized

ארים על שפאים

קינה מפורסמת אשר לא נמצאת בכל ספרי הקינות לט' באב . בנאבל ובג'רבה ואולי בקהילות נוספות בתוניסיה נהגו לומר אותה גם בבית הנפטר. ארים על שפאים סימן יצחק אָרִים עַל שְׁפָיִים קוֹלִי בְבִכְיָתִי עַל יְרוּשָׁלַיִם אַזִּיל דִּמְעָתִי יַדּוּ גּוֹרָל זָרִים בְּאֶרֶץ הַחֶמְדָּה עִיר סָבִיב לָהּ הָרִים הִיא הָיְתָה לְנִדָּה שָׁם הִרְגִּיעָה שִׁידָּה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי רפאל שלום חי הכהן זצ"ל

רבי רפאל שלום חי בר יוסף הכהן זצ"ל כך נכתב בדף השער לספרו "תפארת בחורים", ליוורנו תרל"ז מכאן נלמד את שמו של אביו.. רבי רפאל שלום חי הכהן זצ"ל נולד באי ג'רבה כך כותב פרופסור נחום סלושץ בספרו "האי פליא" דף 185 וכן בדף 144. היה תלמיד חכם עצום ושימש …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי מרדכי סגרון זצ"ל

רבי מרדכי סגרון נולד בשנת תרנ"ג-1893 באי ג'רבה. הוא נתייתם בגיל מאוד צעיר וחי הדוחק ובצער אם אימו. רבי מרדכי סגרון נתחנך אצל יצחק סעדון שיהפוך להיות חותנו בעתיד. רבי מרדכי סגרון היה תלמיד חכם ונבון חד וחריף היה מתלמידיו של רבי דוד הכהן זצ"ל ובימי השבת הלך ללמוד אצל …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי ישועה כרייף זצ"ל

רבי ישועה כרייף זצ"ל מוצאו מהעיר סוסא. בשנת תרי"ד-1854 עלה לארץ ישראל ונתיישב בעיר ירושלים, והוא בן 62 שנים שמו מופיע ב"מפקד מונטפיורי" בירושלים בשנת התרט"ו-1855 ונושא בתואר "הר'". בחודש ניסן בשנת תרט"ז-1856 הוא חתום יחד אם עוד 32 רבנים על אגרת שליחות של השד"ר רבי יצחק קאלמריו למערב הפנימי. …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי דוד חתאתו חדוק זצ"ל

רבי דוד חתאתו בר זקן חדוק זצ"ל היה תלמיד חכם צדיק ושוקד בתורה. אשר במבחר ימי עלומיו והוא בן כעשרים שנה ולא זכה לחופתו נתבקש בישיבה של מעלה והותיר אחריו את כתבי היד אשר הגו והרו רעיוניו מיד לומדו בבית הספר כתובים על פתיתי ניירות אחת הנה ואחת הנה בלי …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי כליפה (השני) הכהן זצ"ל

  רבי כליפה(השני) בר משה כהן זצ"ל היה תלמיד חכם ולמדן גדול ועסק גם בתורת הקבלה. שמש כחזן בבית הכנסת "אל-גריבה" והיה גם מרביץ תורה  בישיבה שבנה מכספו הפרטי. רבי כליפה כהן חיבר את הספרים "שמחה וששון "ג'רבה תרצ"ט "מדרש שלמה, ח"א ג'רבה תרפ"ח "מדרש שלמה" ח"ב ח"ג ג'רבה  תש"ח …

קרא עוד »

רבי צמח חיים אבוקארה זצ"ל

לראשונה אנחנו פוגשים את רבי צמח חיים בר שמשון אבוקארה והוא חתום על תקנה האוסרת על נשות הקהילה הפורטוגיזית להעלות בכל ראש חודש לקבר יקיריהן בבית העלמין. תקנה זאת חתומה ביום י"ג לחודש אייר שנת תרכ"ח-1868 ומופיעה בספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס" לדר' יצחק אברהמי לוד תשנ"ז. דף 193 …

קרא עוד »

קצבה חודשית לניצולי שואה מתוניס ורומניה שעלו אחרי 1953

  קצבה חודשית לניצולי שואה מתוניס ורומניה שעלו אחרי 1953: ==================================== *אנא שתפו לכל החברים שלכם* ניצולי שואה מתוניס ורומניה שעלו אחרי 1953 שמקבלים כיום רק מענק שנתי ופטור מתרופות, זכאים לקבל קצבה חודשית מישראל בגין המלחמה. כמו כן, ניצולי שואה מרומניה ויורשיהם יכולים לקבל זכויות חדשות מגרמניה שקשורות לפנסיה …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי אליהו אלמאליח זצ"ל

  רבי אליהו בר אברהם אלמאליח זצ"ל תלמיד חכם מתוניס מחבר הספר "מגלה עמוקות מני חושך" ליוורנו תרל"ח-1878 , ספר זה עוסק בצואתו של הקאיד נסים שמאמא. רבי אליהו היה המשתדל והמוצאי לאור של הספרים העוסקים באותה צווה של הקאיד נסים שמאמא ואלה הם: "נחלת אבות" ליוורנו תרל"ז-1877. "משפט הירושה" …

קרא עוד »

יום פטירתו של רבי יצחק חי לומברוזו זצ"ל

  רבי יצחק חי לומברוזו זצ"ל תלמיד חכם ובן דורו של רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ,למדו יחד אצל רבי נתן בורג'ל זצ"ל. דברים אלו מופעים בספר "חיים וחסד" ליוורנו תרכ"ה-1865 בפרק "מערתא דחסידי" לרבי עוזיאל אלחאייך בדרוש ה' שדרש עליו. מתוך הדרש אנו לומדים כי נפטר באיסרו חג הפסח כ"ב …

קרא עוד »