קטגוריה: פתגמים ומטבעות לשון

פתגמים בערבית תוניסאית -שלא נשכח המשך

מאת לבנה פריאנטי וְלד אֶלפָאר יִתְלַע חָפַאר. בנו של העכבר יהיה חופר מֶזְרַה לֶטַאר נְהַר...

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח.

פתגמים אלו לוקטו  על ידי אחותי לבנה פריאנטי.  תָאבַע הֶסָארק חָתַא בָאב לֶדָאַר. עקוב אחרי...

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח (המשך)

אֶלִי אוֹמוּ פְלבֶית יָכוֹל בֶגְ'יִט. מי שאימו בבית אוכל פי שנים אֶלשְרקָה מַפִיאַה...

פתגמים בערבית תוניסאית-שלא נשכח

פתגמים מאת לבנה פריאנטי        11.אֶלפוּם לֶכבִיר מָיִשדוּ קָרַעה. פה גדול אפילו קרעה (דלעת)...

מטבעות לשון בערבית תוניסאית

  מאת לבנה פריאנטי מטבע לשון הוא צירוף מילים בעלי משמעות שונה מזו המתקבלת באופן מילולי...

שמות בעלי המקצועות בערבית

מאת לבנה פריאנטי כדי לשמר את השפה הערבית התוניסאית כתבנו את שמות בעלי המקצועות בערבית. ניתן...