קטגוריה: פרשת-השבוע

פרשת בהר בחוקותי

  מאת חי כמוס מאזוז  ג'רבה   נצטווינו בפרשה שלושה עשר מצוות עשה ושבעה עשר מצוות לא תעשה....

פרשת אמור

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשת השבוע יש בה עשרים וארבעה מצוות עשה ושלושים ותשע מצוות...

פרשת אחרי מות קדושים

 מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו 15 מצוות עשה ו64 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} שכוהן גדול...

פרשת תזריע מצורע

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    פרשיות השבוע יש בהם ששה עשר מצוות עשה ועשרים ואחת מצוות לא...

פרשת שמיני

 מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה נצטווינו 6 מצוות עשה ו11 מצוות לא תעשה. מצוות עשה הן: א} לבדוק סימני...

שביעי של פסח

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    היום שביעי של פסח 21 ניסן, קוראים בפרשת בשלח עד כי אני ה'...

שבת וחוה"מ פסח

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    בכל שבוע כותבים פירוש הפרשה של השבוע, וניישב בה הרבה שאלות,...

דבר תורה לחג הפסח

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה    בחג הפסח אמרו לנו חז"ל לקרות ההגדה בליל פסח, שמספרת על...

פרשת צו

 מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה תשע מצוות עשה ותשע מצוות לא תעשה. מצוות עשה הם: א}...

פרשת ויקרא

  מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה  פרשת השבוע יש בה אחד עשרה מצוות עשה וחמשה מצוות לא תעשה....