קטגוריה: ספרייה תורנית

ספרייה תורנית א-ג

מוצגת לפניכם ספרים אשר חוברו ע"י רבני תוניסיה הרשימה ערוכה עפ"י סדר א-ב של שמות המשפחה של...

מבחר הגדות של פסח בעברית ערבית וצרפתית

ניתן לדפדף בכל הגדה שתבחר הגדה של פסח–1   הגדה של פסח-2  הגדה של פסח-3 הגדה של פסח-4 הגדה של...

ספרות תורנית צ-ת

רבי מרדכי ברוך קאראבאליו זצ"ל תועפות ראם חי' על רש"י לחומש והרא"ם ליוורנו התקכ"ב....

מדף ס-צ

 רבי משה סרוסי זצ"ל מחבר הספר "וישב משה"תוניס תרנ"ז רבי פרג'אללא סרוסי זצ"ל גאבס...

"תפלת אבי" ספר חדש לרבי ינון חורי זצ"ל

מדף כ-ס

רבי אברהם כטורזא זצ"ל מחבר הספר "זרע אברהם"* חי' על כמה מסכתות ועל הרמב"ם, שו"ע...

מדף כ-

רבי יצחק בר ישועה כהן זצ"ל  מחבר הספר"פתח הדביר-יצחק ירנן"* פסקי דין עפ"י דין תורה....

מדף ט-כ

  רבי יצחק טייב זצ"ל ראב"ד תוניס מחבר הספרים "ווי העמודים"* ליוורנו  תקצ"ז....

מדף ז-ט

   רבי ישועה זרח זצ"ל מחבר הספר "קול התור"* חי' על התורה ורמזים וגימטריות .ישראל...

מדף ג-ז

  רבי אליהו חי גז זצ"ל  מחבר הספר "זה השולחן-חסד ואמת" * מנהגי אלג'יר. אלג'יר תרמ"ט...