רבי שמואל דרמון זצ"ל

רבי שמואל בר משה דרמון היה מדייני קהילת הפורוטוגיזיס בתוניס.

רבי שמואל דרמון חתום ביום ב' לחודש כסלו שנת תקי"ד-1753 יחד עם רבי מסעוד אלפאסי ורבי דניאל לומברוזו על מעשה בית דין בעינן הקיר בין בית הכנסת "רבי חיים" לבין בית גלאמז. (פנקס הקהילה הפורטוגיזית עמ' 46)

רבי שמואל דרמון חתום בהסכמה לספר "בני שמואל" לרבי שמואל עדאוי זצ"ל ליוורנו תקי"ט-1759 "בחודש כסלו שנת תקי"ח-1758 חתומים רבי דוד צפג', רבי יוסף כהן, רבי מרדכי ברוך קאראבליו, רבי מרדכי אלחאייך, רבי אברהם כייאט, רבי דוד נג'אר, רבי נתן בורג'ל, רבי שמואל צוייד, רבי יוסף זרקא, רבי שמואל דרמון ורבי יצחק בכ"ר דוד אלחאייך

ספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תרכ"ה
בפרק "מערתא דדייני" דרוש א'

 

"דרוש דרש איש צעי"ר להספד מר כי נשבה ארון אלוקים הדר הוא החכם השלם הדיין המצוין ורב טוב לב"י כמוהר"ר שמואל זלה"ה בן לאותו צדיק גדול אדונינו הרב המובהק כמור"ר משה דרמון זיע"א נח נפשה דרב בחודש תמוז יה"ל (יהפכהו לטובה)משנת תבענ"ה (תקכ"ז) שפתי לפר"ק.

רבי שמואל דרמון נתבקש בישיבה של מעלה  בחודש תמוז שנת תקכ"ז-1767 (מנוחת צדיקים עמ' כ"ב)ת.נ.צ.ב.ה

ליקט וערך יוסי פרי

 

Check Also

יום פטירתו של רבי יוסף לומברוזו זצ"ל

  רבי יוסף בר אברהם (השני) לומברוזו זצ"ל חי במאה ה19 תלמיד חכם עצום, תחילה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.