רבי משה נג'אר זצ"ל

רבי משה נג'אר זצ"ל מתלמידיו של רבי צמח צרפתי זצ"ל שמש בקדש כראש רבני תוניס אחרי רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בן השנים תקי"ב-1752 לשנת תקי"ז-1757 (בערך).

בספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל הודפס בליוורנו בשנת תק"ס-1800.
דרוש כ"ח :"ושמעתי מהחה"ש הדיין המצויין כמה"ר משה נג'אר".

בהסכמה לספר "שתי ידות" לרבי אברהם חזקוני אמשטרדם תפ"ו-1726.
חתומים: בשנת תפ"ה-1725. רבי שמואל כהן, רבי אברהם טייב, רבי יצחק לומברוזו, רבי משה נג'ארה ורבי משה דרמון.

בהסכמה ספר "תשבץ" חלק א' לרבי שלמה בר צמח דוראן זצ"ל נדפס באמשטרדם בשנת תק"א-1741.
חתומים בשנת תצ"ד-1734 רבי אברהם טייב , רבי משה נג'אר ורבי יצחק הכהן ורבי אברהם נטף ורבי דוד צפג' זצ"ל. חתימה זאת מוזכרת בספר "משמרת כהונה" חלק ג' לרבי אברהם הכהן יצחקי זצ"ל.

בספר "סמא דחיי" לרבי חיים יעקב זצ"ל אמשטרדם תצ"ט-1739.
דף ע"א :"אחרי הדברים האלה נגלה אלי עדות אחר מפי החכם השלם הדיין המצוין כמה"ר יצחק לומברוזו ה"י שהעיד הר' שלמה חמיו של פ'רפ'רה לפניו ולפני החכם שמואל הכהן והחכם משה נאג'אר בבית הכנסת הגדולה"

בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל הודפס בליוורנו בשנת תרכ"ב-1865 בפרק "מערתא דדייני דרוש י"ג "בני מורנו הרב עמוד הימני מעוז ומגדול כמוהר"ר דוד ז"ל בן לאותו צדיק סבא דמשפטי מורנו הרב ר"מ ור"מ כמוהר"ר משה נג'אר זכר כולם לברכה"

רבי משה נג'אר נפטר בשנת תקי"ז-1757 (בערך)

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יהודה נג'אר זצ"ל

רבי יהודה בר יעקב נג'אר זצ"ל דיין מבית דינו של רבי יצחק טייב זצ"ל רבי …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.