יום פטירתו של רבי דניאל קרטוזו/כרטוזו זצ"ל

רבי דניאל כרטוזו זצ"ל. אין בידי פרטים רבים עליו. ידוע ששימש תחילה כדין בבית הדין לקהילה הפורטוגזית (גרנה) בתוניס. היה בן דורם של הדיינים רבי אברהם בר חיים אבוקארה זצ"ל ורבי אבהרם בר משה אבוקארה זצ"ל.(פנקס הקהילה עמ' 209 הערה 2)

בשנת תרכ"ח -1868 מונה לאב"ד. נשא בתואר "חכם באשי" (פנקס הקהילה עמ' 179 הערה 10)

רבי דניאל כרטוזו חתום בהסכמה לספר "נר דוד" לרבי דוד גז זצ"ל. בחודש כסלו שנת תרכ"ו-1861 חתומים רבי יוסף לומברוזו זצ"ל. רבי דניאל כרטוזו ורבי אברהם אבוקארא זצ"ל.

כמו כן חתום בהסכמה ספר "אהבת ה'" לרבי יוסף סידבון זצ"ל ראשון בשנת תר"ל-1870.

רבי דניאל כרטוזו חתום על מספר תקנות ותעודות בפנקס הקהילה:

בשנת תר"ה-1845 חתום יחד עם רבי יהודה הלוי רבי דניאל חיים לומברוזו ורבי דוד בונאן על הנוסח השונה של מעשה ב"ד בדבר ביטול החרם וההכרזה מטעם הק"ק ושלושה אישים גדולים.

בשנת תר"כ-1860 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו ורבי אברהם בר חיים אבוקארא על הקדש פרנכיתי.

בשנת תרכ"ב-1862 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו ורבי אברהם בר חיים אבוקארא ורבי יצחק בונאן ורבי אברהם בר משה אבוקארא על שטר הרשאה מהדיינים וכלל הק"ק לגזבר סי דניאל בונאן בענין בני תלמוד תורה של הק"ק פורטוגיזיס בדבר קביעת איש מבוגר ממונה עליהם שידאג להאכילם להשקותם ולהלבישם ולשלוט בהם כמו הורים.

בשנת תרכ"ד-1864 חתום יחד עם רבי יוסף לומברוזו ורבי אברהם אבוקארא על תקנה בדבר ביטול התפילות בישיבות במועדים רק בבתי הכנסת של הק"ק תותר תפילה במועדים.

בשנת תרכ"ט-1869 חתום יחד עם רבי אברהם אבוקארא על מעשה ב"ד בענין בית הרחיצה אשר לפיו הסמכות לניהולו היא בידי ראש חברה קדישא המתמנה מטעם הק"ק הי"ו והנמצא בתפקיד ברם ראש החברה הקודם אין לו זכות יותר משאר האנשים.
בשנת תרל"ב-1872 חתום יחד עם רבי אברהם אבוקארא על שובר הק"ק הי"ו ביד סי גבריאל ואלנסי הבן בענין כלי הכסף שהיו אצלו בפקדון ומסרם לידי הדיינים.

רבי דניאל כרטוזו נפטר ביום י"ט לחודש סיון שנת תרל"ב-1872 (מנוחת צדיקים עמ' כ"ג)

ליקט וערך יוסי פרי

הכתוב באדום לקוח מהספר "פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית" יצחק אברהמי

Check Also

יום פטירתו של רבי רחמים חורי (השני) זצ"ל

  רבי רחמים (השני) מבר יצחק חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מתלמידיו של רבי מנחם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.