יום פטירתו של רבי יוסף זרקא זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל היה תלמיד חכם עצום ואחד מגדולי רבני תוניס. נולד בשנת תפ"ב-1722. בתחילת ספרו "עוד יוסף חי" כותב. "זה שלי ממה שחנן השי"ת לעבדו יוסף זרקא ואם שגיתי אותי תלין משוגתי יוסף בן שבע עשרה שנה, שנת התצ"ט בע"ה התחלנו זאת המסכת, יום א' י"ח ימים לחודש טבת, סדר ותרא אותי כי טוב הוא השנה התצ"ט" 1739.מכן אני לומד את שנת לידתו.

לרבי יוסף זרקא זצ"ל היו בנים אך מה שידוע רק אחד מבניו והוא רבי משה זרקא זצ"ל והוא אביהם של רבי אליהו זרקא זצ"ל ורבי ישועה זרקא זצ"ל אביו של רבי שלום חי זרקא זצ"ל שהיה המוציא לאור של "פרפראות לחוכמה- ויוסף חי" של הסבא רבה שלו רבי יוסף זרקא זצ"ל.

רבי יוסף זרקא למד אצל רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בעל "זרע יצחק". וכאשר נפטר רבי יצחק לומברוזו זצ"ל בשנת תקי"ב-1752 המשיך את דרכו בהרבצת התורה. מתלמידיו המפורסמים היו רבי אברהם לומברוזו זצ"ל. רבי יצחק טייב זצ"ל. רבי יעקב פיתוסי זצ"ל. רבי דוד צפג' זצ"ל. רבי יהודה נג'אר זצ"ל.רבי יצחק בר יוסף הכהן הדיין זצ"ל.רבי יעקב מעארך זצ"ל ורבי יוסף סדבון זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל התפרנס כסת"ם כתב ספרי תורה מזוזות ותפילין. ספרי התורה אשר כתב היו בעל ערך כספי יותר משאר ספרי התורה אשר נכתבו על ידי אחרים. כי הכל נכתב בקדושה וטהורה.

החיד"א זצ"ל כותב בספרו "מעגל טוב" עמ' 57 רבי יצחק לומברוזו זכה להעמיד תלמידים רבים " ומהם רבי יוסף זרקא חכם וסופר וחסיד ונקי וצדיק, והוא יש לו כשישים תלמידים ומהם חשובי המעיינים ומגדול תלמידיו חתנו ר' יאושע, ור' אברהם קטן הפרנס, ור' יעקב מעריך וכול היו אהובים לי ולמדתי עימהם וכן עם כמה וכמה ת"ח אפשר כמאה"

רבי יוסף זרקא היה בן דורם של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל רבי יצחק אלחאייך זצ"ל רבי אברהם טייב זצ"ל רבי אברהם אבוקארא זצ"ל רבי דניאל פראנקו זצ"ל רבי דוד גז זצ"ל ורבי אליהו חי בורג'ל זצ"ל

רבי יוסף זרקא זצ"ל חיבר את הספרים "עוד יוסף חי" "פרפראות לחוכמה"תוניס תרס"ד

וכן חתום הוא על הסכמות לספרים רבים. בספרו "פרפראות לחוכמה-ויוסף חי" עמ' ל"ו ע"ב יש שאלה מרבני אלג'יר אשר כותבים. " ערב לאיש לחם סת"ר סתרים דרבנן כל רז לא אנסי ליה החוכמה והמדע הובאו בית יוסף…. כל הקולות כשרים בש"פר התיקונין בהיר הוא בשחק"ים לעשות כווני"ם וכוי"ן פתחין ליה ויהי ה' את יוסף ………שמו החכם השלם במידות ובדעות כרה"ר יוסף זרקא רנ"ו יאיר הולך ואור אור צדיקים"
התיאורים מעידים כי היה בקי גם בתורת הנסתר  ובחוכמתו בקבלה.

בהסכמה לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל  ליוורנו תקכ"ב-1762 חתומים רבי יוסף הכהן, רבי מרדכי אלחאייך, רבי דוד נג'אר, רבי יוסף זרקא ורבי נתן בורג'ל זצ"ל.

תאריך פטירתו אנו ידוע במדויק אך מתוך חתימתו על הסכמות לספרים אנו למדים את הדברים הבאים.
בשנת תקנ"ז-1797 חתום בהסכמה לספר "ארץ יהודה" לרבי יהודה הכהן טנוג'י זצ"ל.
באתה שנה בהסכמה לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל. בהקדמתו כותב רבי יעקב פיתוסי זצ"ל "דומה למלאך כל העם עונים אחריו מקודש הרב המופל כמוהר"ר יוסף זרקא ז"להה" דברים אלו נכתבו בשנת תקנ"ט-1799 .
יוצא שבן השנים תקנ"ח-1798 תקנ"ט-1799 הרב כבר לא היה בן החיים.

ליקט וערך יוסי פרי

עוד יוסף חי - זרקא, יוסף

פרפראות לחכמה ויוסף חי - זרקא, יוסף

Check Also

יום פטירתו של רבי רחמים חורי (השני) זצ"ל

  רבי רחמים (השני) מבר יצחק חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מתלמידיו של רבי מנחם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.