יום פטירתו של רבי חיים דוד ואלנסי זצ"ל

רבי חיים דוד ואלנסי זצ"ל אב"ד לקהילה הפורטוגזית (גורנית). לראשונה אנו פוגשים אותו חתום ב"מעשה בית דין"-חלק ראשון בדף נ"ג סימן ל' "ביום י"א לחודש סיון המקודש בשנת התק"ע וחמש"-1815 חתומים ראשון ע"ה חזקיה דוד גג' ס"ט (האב"ד לקהילה התוניסאית). ע"ה חיים דוד ואלאנסי ס"ט (האב"ד לקהילה הגורנית) ורבי יצחק טייב ס"ט .

בהסכמה לספר "מחנה לויה" ליוורנו שנת תקע"ט-1819.לרבי יהודה הלוי זצ"ל . חתומים בשנת תקע"ט-1819 רבי חיים דוד ולאנסי, רבי יוסף אריכס ורבי אברהם לומברוזו.

בשנת תקפ"א-1821 חתום יחד עם רבי אברהם אבוקארא 2 ורבי יוסף ארכיס על רשימה בדבר ההיטל שהוטל בפקודת הבאי באותה שנה וחלוקתו ע"י הדיינים כראות עיניהם. .(פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 106)

בהסכמה לספר "תוספות הרב רבי פרץ" מסכת ב"ק ליוורנו שנת תקע"ט-1819 .חתומים בשנת תקפ"ג-1823 רבי חיים דוד ולאנס , רבי אברהם לומברוזו ורבי יוסף אריכס.

בהסכמה לספר "אהלי יצחק" ליוורנו שנת תקפ"א-.1821.לרבי יצחק בונאן זצ"ל .חתומים (ללא תאריך) רבי חיים דוד ולאנסי, רבי אברהם לומברוזו ורבי יוסף אריכס.

בשנת תקפ"ו-1826 יחד עם רבי יצחק לומברוזו (נכדו של "זרע יצחק") על הסכמת הדיינים שלא יוודע שם הצנועים אלא לגזבר המתמנה ע"י הק"ק הי"ו. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 110)

רבי חיים דוד ואלנסי נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ח' לחודש טבת שנת תקפ"ז-1828 (מנוחת צדיקים עמ' כ"ג)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף שע"ד ע"ז וג"ן (וגם נפש) הרב ר' חיים וואלנסי.

ליקט וערך יוסי פרי

Check Also

יום פטירתו של רבי יוסף לומברוזו זצ"ל

  רבי יוסף בר אברהם (השני) לומברוזו זצ"ל חי במאה ה19 תלמיד חכם עצום, תחילה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.