יום פטירתו של רבי פראג'י עלוש זצ"ל

רבי פראג'י בר אליהו עלוש זצ"ל מגדול רבני גאבס ושימש רב ראשי בעיר גאבס. רבי פראג'י עלוש נולד וגדל בשכונת אלמנזאל בגאבס והיה מתלמידיו של רבי אברהם בר פנחס עלוש זצ"ל בעל הספר "דברי הברית"

רבי פראג'י עלוש זצ"ל כותב בהקדמה לספר ,דברי הברית" כך הוא כותב "גדול נאמר אברהם שלם במידות. נאספו בו יחד והיו נצמדות. עניו ושפל רוח. ותנח עליו הרוח" וחותם "ביום י"ט לחודש אדר א' שנת כחסדך "זכור לי (א)ת(ה) "תרע"ג .

רבי פראג'י עלוש זצ"ל היה גם מתלמידיו של רבי כלפאני הכהן זצ"ל מחבר הספר "כרם חמדה" ג'רבה תרע"ט וכך הוא כותב בהקדמתו לספר "עיניו על תלמידיו להדריכם דרך ישרה דרך גבר בעלמ'א להיות זוכים ל ב' כתרים עושר וכבוד ותורה נעימה. לא כהתה עינו ולא נס לחה. וקול קורא אליו משמים ויאמר יבא שלום הולך נכחה והוא מור' מני"ר כמוהר"ר כלפאני כהן לאל עליון"

רבי פראג'י עלוש מחבר הספרים "אהב משפט" בשלושה חלקים וכן את הספר "פועל צדק".
יש מימנו שו"ת בספר "משפט כתוב" לרבי ישראל זיתון זצ"ל : סימן י"ב כסלו תרס"ח. סימן י"ג טבת תרס"ה. סימן ע' . סימן פ' ועו כמו כן בספר "ישיב משה" לרבי משה שתרוג זצ"ל סימן ע"ט תער"ב. סימן פ"ו תרע"ג. ועוד לו בכתובים.

רבי פראג'י בר אליהו עלוש נתבקש בישיבה של מעלה ביום י"ט לחודש כסלו שנת תרפ"א-1921.

ליקט וערך יוסי פרי

אהב משפט - חלק א - עלוש, פרג'י בן אליהו

אהב משפט - חלק ב - עלוש, פרג'י בן אליהו

Check Also

יום פטירתו של רבי רחמים חורי (השני) זצ"ל

  רבי רחמים (השני) מבר יצחק חורי זצ"ל תלמיד חכם ונבון מתלמידיו של רבי מנחם …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.