יום פטירתו של רבי נתן בורג'יל (הראשון) זצ"ל

722

רבי נתן בר אברהם בורג'יל זצ"ל תלמידו של רבי אברהם טייב (באבא סידי)זצ"ל כפי שמעיד על עצמו בהקדמה לספר "מגדנות נתן" ח"ב לבנו רבי אליהו חי בורג'יל זצ"ל ליוורנו תקמ"ה-1785.

רבי נתן חיבר את הספר "חק נתן" ליוורנו תקל"ו-1776. חיבור זה עשה לו שם גדול בקרב גדולי הדור וכך כונה על ידם "חק נתן".

 

חק נתן - בורג’ל, נתן בן אברהם, נפ’ 1791

 

אחרי פטירתו של רבי יוסף הכהן יצחקי זצ"ל בשנת תקמ"ו-1786 נתמנה לראש רבני תוניס עד עלייתו לארץ ישראל בשנת תקמ"ח-1788(בערך).

בהסכמת רבני תוניס משנת תקי"ח-.1758 בספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי זצ"ל בליוורנו תקי"ט-1759 חתומים: דוד צפג' ס"ט, יוסף כהן, ס"ט מרדכי ברוך קאראבליו ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, דוד נג'אר ס"ט , נתן בורג'ל ס"ט, שמואל צוייד ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל דרמון ס"ט , ויצחק בן דוד אלחאייך ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ב-1762 לספר "תולדות יצחק" לרבי יצחק חדאד ליוורנו תקכ"ב-1762 ראשון החתומים הוא יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'יל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקכ"ה-1765בספר "קרני ראם-זרע יצחק" לרבי יצחק חדאד זצ"ל. ליוורנו תקכ"ה-1765. חתומים: יוסף כהן ס"ט, מרדכי אלחאייך ס"ט, דוד נג'אר ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט זצ"ל.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" ליוורנו תקמ"ב-1781 . חתומים יוסף הכהן ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1781 לספר "עץ חיים-אשל אברהם" לרבי אברהם טובייאנה זצ"ל ליוורנו תקמ"ג-1783 ראשון החתומים הוא יוסף הכהן ס"ט. נתן בורג'יל ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 חתום רבי נתן בורג'יל עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל ליוורנו תרנ"ט-1899. חתומים: יוסף הכהן ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אליהו גאביזון ס"ט, שמואל כהן יצחק ס"ט. משה נג'אר ס"ט ונתן בורג'ל ס"ט.
רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל כותב עליו בספרו "משכנות הרועים" דף נ"ב ע'ב "ובשנת תקמ"ו-1784 בא מעשה בימי עט"ר ראש על ארץ מורי הרב "חק נתן" ובעוד מספר רב של מקומות.

בספר "שם הגדולים" לחיד"א זצ"ל במערכת ספרים ח' "חק נתן" שיטה על סדר קדושים והוריות מהרב מהר"ר נתן בורגיל עיר וקודש אחד ומיוחד שברבני תונס" .

בספר "מראה עינים" לרבי רפאל אשכנזי זצ"ל שאלוניקי תקע"ו-1816 מזכירו המחבר מספר רב של פעמים.

בספר "זרעא דיוסף" לרבי יוסף בורג'יל הראשון זצ"ל ליוורנו תר"ט-1848 כך כותב המחבר שהוא נכדו של "חק נתן"
"ונכד למרן מלכא מר ברישא חסידא ופרישא מתעסק בקודשים קדוש יאמר לו הרב המופלא וכבוד ה' מלא "חק נתן" זצוק"ל.
.
בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל ליוורנו תרכ"ה-1865 בפרק "מערתא דדייני" דרוש י"א כך כותב עליו רבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל "את זו דרשתי בכ"ה הגדולה פה תוניס יה"א יום ש"ק לעת ערב פ' פקודי אל השמועה כי באה וקשי"א כולה מקש"ה משים נלקח דר' אבא הכ"מ נח נפשיה דר' אבא בתוככי ירושלים ת"ו בס' נח יום ש"ק אחר מנחה יום ר"ח שני חשון-התקנ"ב".

אחרי שנת תקמ"ח-1788 (כך כותב מלכי תרשיש) עלה לארץ ישראל ונתיישב בירושלים ושם נפטר.
רבי נתן בורג'יל זצ"ל הוא אביהם של רבי אליהו חי הראשון בעל "מגדנות נתן". רבי אברהם חיים בורג'יל זצ"ל.

רבי נתן בורג'ל (הראשון) נפטר ביום ד' לחודש חשוון שנת תקנ"ב-1792 (מערתא דדיני דרוש י')

בניגוד למה שנכתב למעלה זאת המצבה וזה התאריך המדויק 

רבי נתן בורג'יל נפטר ביום א' לחודש מר חשוון בשנת תקנ"ב

ליקט וערך יוסי פריאתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


2תגובות ב “יום פטירתו של רבי נתן בורג'יל (הראשון) זצ"ל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *