יום פטירתו של רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל

1536

רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל גדול דייני תוניס בעת ההיא. למד יחד עם רבי נתן בורג'ל (הראשון) זצ"ל ועם רבי דוד נג'אר זצ"ל אצל רבי אברהם טייב זצ"ל "באבא סידי".

חתום בשנת תקכ"ח-1768 בהסכמה לספר "זרע יצחק" ראשון החותמים הוא רבי מסעוד אלפאסי זצ"ל ורבי מרדכי אלחאייך זצ"ל חתום שלישי.

בהסכמה לספר "בני שמואל " לרבי שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט "בחודש כסלו שנת תקי"ח . ראשון החתומים רבי דוד צפג' ורבי מרדכי אלחאייך חתום רביעי.

בספר " משכנות הרועים" דף של"א: תשובה: "כתבתי וחתמתי שמי בסדר אלה החוקים והמשפטים בשנת אודך ביושר לבב היא שנת תקי"ח (1758) ע"ה מרדכי אלחאייך".

בספר "משחא דרבותא" פסק דין דף קנ"א "חתמנו בסדר וראה ועשה כתבניתם שנת התקל"ב(1772) ראשון החתומים רבי מסעוד רפאל אלפאסי ס"ט והשביעי הוא רבי מרדכי אלחאייך ס"ט."

בסוף ימיו עלה לארץ ישראל וישתקע בצפת ושם נפטר.

רבי מרדכי אלחאייך נתבקש בישיבה של מעלה  ביום ב לחודש חשון שנת תקנ"ד-1793(מנוחת צדקים דף כ"ב)

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ד ל"ה וג"ן (וגם נפש) הרב ר' מרדכי אלחאייך

רבי מרדכי אלחאייך נתבקש בישיבה של מעלה בכ' באב תקל"ז-1778 (מערתא דדיני דרוש ד')

בספר "חיים וחסד" בפרק "מערתא דדיני " דף י"ד ע'ב דרוש ד'

דרוש דרש איש צעיר אל השמועה כי באה בנסוע הארון מנ"ר (מר ניהו רבה) רב גובריה ורב חילות אביד'ן ידין ומור'ה גם הוא יורה הלכות קבועות מ'ר דרו'ר בשמי'ם רא'ש עין לא ראתה דנח נפשיה דרבי אב"א בעה"ק צפת את"ל (אמת תכון לעד) ביום ש"ק עת לחננה שבע רצון בהגלות נגלות ך' לח' אב יה"ל (יהפכהו לטובה) בס'(דר) כי בו בחר ה' להיות לו לעם סגולה ש'(נת) תשית לראש"ו (תקל"ז) עטרת פז לפר"ק, ושבת השמועה ס'(דר) לך לך מארצך ש'(נת) כי שם חלק"ת (תקל"ח) מחוקק ספון.

 

ליקט וערך יוסי פריאתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


4תגובות ב “יום פטירתו של רבי מרדכי אלחאייך זצ"ל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *