יום פטירתו של רבי אליהו חי בורג'ל(השני) זצ"ל

1275

רבי אליהו חי ברג'ל (השני) זצ"ל היה תלמיד חכם, בתחילת דרכו שימש כדיין בבית הדין בתוניס,
לאחר פטירתו של רבי דוד בן עטר זצ"ל בשנת תרמ"ו-1886 נתמנה לראש רבני תוניס עד לפטירתו בשנת תרנ"ט-1898.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרכ"ז-1867 לספר "נר דוד" לרבי דוד גג' זצ"ל ליוורנו תרכ"ח-1868 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'ל ס"ט. ובמקום האחד עשרה חתום ע"ה אליהו בורג'ל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ב-1872 לספר "שירי זמרה" לרבי יוסף סלאמא ליוורנו תרל"ב-1872 ראשון החתומים הוא ע"ה נתן בורג'ל (השני) ובמקום החמישי חתום ע"ה אליהו חי בורג'ל ס"ט.

בהסכמת רבני תוניס "מיום ר"ח אייר משנת זאת לשו"ש" (תרל"ו-1876) לספר "תפארת בחורים" לרבי רפאל שלום חי הכהן זצ"ל ליוורנו תרל"ז-1877 חתום "הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'יל ס"ט" שהוא "משנה כסף בעיר עוז לנו עוב"י תונס".

בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ח-1878 לספר "שיחות רבני התלמוד" לרבי אברהם דוב הכהן ירושלים תר"מ-1880 חתומים בסדר הבא: ע"ה אברהם חג'אג'. הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'ל ס"ט. ע"ה משה שמאמא. ע"ה יהודה זערמאן (ג'רמון). ע"ה בן ציון גאז(גיג') ע"ה יצחק פארגאן (פרג'ון) . ע"ה מרדכי שמאזי (סמאג'א). ע"ה ישראל מענג'א (כהן טנוג'י). ע"ה שלום לישע.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרל"ט-1879 לספר "שיר חדש" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל ליוונו תרמ"ה- 1885 ראשון החתומים הוא ע"ה אברהם חג'אג' ס"ט. ובמקום השני חתום ע"ה אליהו חי בורג'ל ס"ט,

בהסכמת רבני תוניס משנת תר"מ-1880 לספר "סבר פנים" לרבי משה זקן מאזוז זצ"ל ליוורנו תרמ"א-1881 חתום שני אחרי רבי אברהם חג'אג' זצ"ל.

בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 בסוף הספר בדף מ"ה ע"א בעניין החנויות המוכרות שכר וקאפ"י מצוין כי "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר"-הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. אחריו לפי סדר זה חתומים כל הדיינים. הצעיר אליהו חי בורג'ל סילט"א, ע"ה חיים בורג'ל ס"ט, ע"ה מרדכי סמאג'א ס"ט, ע"ה משה שמאמא ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט, ע"ה סעדיה נטף סיל"ט הצעיר ן' ציון גיג' ס"ט. ביום י"ב לחודש אדר ב' מהאי שנ"ה את ה' האמר"ת היום לפ"ג (שנת תרמ"א-1881) אחרים חתומים עוד מספר רב של ת"ח.

בהסכמת רבני תוניס משנת תרמ"ד-1884 לספר "פסקי הראש" לרבי פינחס סעדון זצ"ל תונס תרס"ב-1902. "צוה לי לחתום בעדו מו"ה כמה"ר דוד ן' עטר" הצעיר שלמה ן' עטר ס"ט. ע"ה אברהם חיים בורג'ל ס"ט, ע"ה שלום לישע ס"ט הצעיר ע"ה אליהו חי בורג'ל ס"ט.

בשנת תרנ"ג-1893 חתום רבי אליהו חי בורג'ל ,רבי מרדכי סמאג'א ו רבי יצחק טאפיא זצ"ל על מעשה בית דין בענין הר' יעקב די חיים שלום.(פנקס הקהילה היהודית הפורטוגזית בתוניס דף 254)

בהסכמה משנת תרנ"ז-1897 לספר "וישב משה" לרבי משה אסרוסי זצ"ל תונס תרס"ג-1903 "החתום בגושפנקא דמלכא יר"ה הצעיר אליהו חי בורג'ל סילט"ה".

רבי אליהו חי בורג'יל נתבקש בישיבה של מעלה  ביום כ"ח לחודש כסלו שנת תרנ"ט-1898(מלכי תרשיש דף קכ"ב וצילום מצבה )
ליקט וערך יוסי פרי

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.