פרשת צו

1738
 
נצטווינו 18 מצוות 9 מצוות עשה ו9 מצוות לא תעשה.
מצוות עשה הן:
א} שיסירו הכוהנים את הדשן מעל המזבח.
ב} להדליק נר על המזבח למרות שיש תמיד נר ולא נכבת לעולם.
ג} אחר שיעשו לקרבן מנחה מצות קמיצה יאכלו הכוהנים את הנשאר.
ד} צריך הכוהן הגדול להקריב כל יום עשירית האיפה סולת חצי בבוקר וחצי בערב.
ה} שיעשו הכוהנים מה שצריך לקרבן חטאת.
ו} שיעשו הכוהנים מה שצריך לקרבן אשם.
ז} שיעשו הכוהנים מה שצריך לקרבן שלמים.
ח} אחר שעבר זמן הקרבן צריכים הכוהנים לשרוף את הנותר.
ט} שישרפו הכוהנים בשר קודש שנטמא.
מצוות לא תעשה הן:
א} שלא לכבות האש מעל המזבח.
ב} הנשאר מקרבן מנחה אחר הקמיצה אסור לעשותו חמץ.
ג} מנחה שמביאה הכוהן אין להקריב ממנה כלום.
ד} שלא יאכלו הכוהנים מן החטאות הפנימיות והן:
1} פר של יום הכפורים.
2} פר של הכוהן הגדול.
3} פר של העלם ציבור.
4} ושעירי עבודה זרה.
ה} שלא ישאירו מן הקדשים עד שיעבור זמנם.
ו} שלא יאכלו פגול דהיינו שהכוהן גדול בשעת שחיטת הקרבנות או בשעת זריקה או בשעת קבלת הדם או בשעה שמוליכו להקטיר כזית מן חלבו מחר או לאכול כזית ממנו אחר שיעבור זמנו זה נקרא פגול.
ובקרבן מנחה חשב בשעת קמיצה או בשעה שמניח הקמיצה בכלי שרת או בשעה שהוליכה למזבח או בשעה שהשליכה לאש להקטיר כזית ממנה או לאכול כזית ממנה למחר זה נקרא פגול.
בעוף חשב בשעת מליקה או בשעת מיצוי הדם להקטיר או לאכול ממנו כזית אחר זמנו זה נקרא פגול.
ז} שלא יאכלו הכוהנים בשר הקדש טמא.
ח} שלא לאכול חלב {בצירי}.
ט} שלא לאכול דם.
יש לשאול כמה שאלות:
א} כתיב "צו את אהרון ואת בניו לאמר" לכאורה תיבת "לאמר" יתירה שהרי כתיב "וידבר ה' אל משה לאמר" ורוצה לומר להגיד לאהרון ולבניו ולמה כתיב עוד פעם "צו וכו' לאמר"?
ב} כתיב "היא העולה מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר" ויש לשאול למה חזר הכתוב ואמר "ואש המזבח תוקד בו"?
נקדים עוד שאלה כתוב בגמרא כתיב "זאת תורת העולה" וכתיב "זאת תורת האשם" מכאן למדים הלומד בקרבן עולה כאילו הקריב קרבן עולה והלומד בתורת אשם כאילו הקריב קרבן אשם ויש לשאול מניין למד הגמרא את זה? ויש להשיב מדכתיב "זאת תורת" ברם רש"י פירש על זה לרבות שאם עלה על המזבח אפילו אם כבר נפסל לא ירד וחוזרת השאלה אם כן מניין למד הגמרא את זה אבל התשובה ברורה מדכתיב "צו את אהרון ואת בניו לאמר" ורוצה לומר להגיד לאחרים ויש לשאול מי הם אותם אחרים אם לרבות לבניהם אחריהם והלא כתיב "וידבר ה' אל משה לאמר" ואם לנשים או לגרים והלא הם אינם מקריבים קרבנות אלא מוכרח לומר ללמדינו שהלומד תורת עולה כאילו הקריב קרבן עולה וכו'.
ברם עדיין יש לשאול שכיון שהלומד תורת עולה כאילו הקריב קרבן עולה למה אם כן מוציאים כסף להקריב קרבנות והלא יש להסתפק בלמידה על זה סיים הפסוק "היא העולה על מוקדה על המזבח" ורוצה לומר שצריך להקריב העולה ואימתי מועיל לימוד בפרשת עולה להיחשב כאילו הקרבנו קרבן עולה על זה השיבו חכמינו זכרונם לברכה בגלות כשחרב בית המקדש ואין יכולים עוד להקריב קרבנות נסתפק בלמידת פרשת עולה וכדומה להיחשב כאילו הקרבנו קרבן ולכן סיים הפסוק "כל הלילה עד הבוקר" פירוש שהלימוד מועיל כל זמן הגלות שדומה ללילה עד שיזרח לנו הבקר ונגאל גאולה שלימה "ואש המזבח תוקד בו" פירוש שכשאנחנו לומדים תורה האש שהייתה על המזבח תוקד בלב כל אחד ואחד שהכתוב אמר "תוקד בו" דהיינו על הלב ולא אמר "תוקד בה" דהיינו על העולה ורוצה לומר שאש המזבח תוקד בלב כל אחד ואחד שיהיו צדיקים ובזה ישמר עם ישראל שלא יטמע בין אומות העולם כמו שנטמעו עמון ומואב וכדומה ונעלמו מן העולם ועפם ישראל עדיין חי וקיים וזה בזכות התורה.
אחי היקרים!!! לימוד התורה היא אחת ממצות עשה ואמרו חכמינו זכרונם לברכה שתלמוד תורה כנגד כולם ורוצה לומר שתלמוד תורה הוא כנגד כל המצוות ולכאורה יש לשאול במה עדיף תלמוד תורה יותר משאר המצוות והלא כולם נתינתם מסיני ברם התשובה ברורה שבלי התורה לא יודע האדם מה אסור ומה מותר ואין לומר שאין צריכים ללמוד תורה ויש להסתפק במה שנהגו אבותינו ומסרו לנו בשביל שיש מנהגים שנהגו בטעות והם נגד ההלכה ולכן צריך ללמוד תורה שלא נטעה אחר אותם המנהגים ולא באנו חס ושלום לבטל המנהגים שנהגו אבותינו אלא באנו לעורר שיש כמה מנהגים שנהגו כמה משפחות בלי הוראת רב והם נגד ההלכה שמתירים את האסור ולכן צריך ללמוד תורה להבדיל בין המנהג שיש להחזיק ובין המנהג שהוא נגד ההלכה.
עוד דבר אחר שלימוד תורה עדיף משאר המצוות ונקדים על זה שאלה ששאלו חכמינו זכרונם לברכה כתיב "לולא אותי עזבו ותורתי שמרו" פירוש שה' יתברך אמר הלואי שעזבו אותי ותורתי שמרו ושאלו חכמינו זכרונם לברכה האם התורה עדיפה יותר מה' יתברך חס ושלום והשיבו על זה שיש בתורה או של קדושה שכיון שהם לומדים תורה אף על פי שהם רשעים אור התורה מחזירם בתשובה ועוזרם לקיים את המצוות.
עוד יש עדיפות בלימוד התורה כשהילדים רואים שהאב קובע עתים לתורה למדים ממנו וגם הם יגדלו בדרך התורה והמצוות ויכנס בלבבם חשק התורה ומי יודע אולי יהיו לגדולי הדור שזה תקות כל ההורים שיראה איך בנו הוא אחד מגדולי הדור.
ויהי רצון שה' יתברך יעזרנו ללמוד תורה ונקיים המצוות ונגדל את ילדינו על דרך התורה והמצוות ובזכות זה יחיש לגאולינו במהרה בימינו ברוב אמן!!!
שלח חי כמוס מאזוז מג'רבה
 


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.