פרשת נח

1420

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

פרשת השבוע רש"י ז"ל פירש על הפסוק צדיק בכל דורותיו יש מרבותינו שפירשו לשבח שנח היה עם אנשים אינם יראי שמים ואפ"ה היה צדיק ואם היה עם אנשים צדיקים היה יכול להיות צדיק יותר, ויש מרבותינו שפירשו לגנאי שנח בדורו שהיו רשעים נקרא צדיק. מדברי רש"י ז"ל נראה ששני חכמים שנחלקו שניהם מודים שנח לא היה צדיק גדול שאפי' החכם שמפרש לשבח אמר אם היה עם צדיקים אחרים יהיה צדיק יותר, יש לשאול מה השבח והגנאי שיש כאן המטרה אחת היא, שנח היה צדיק לפי דורו, ולפי דור אברהם אבינו היו צדיקים יותר ממנו, בכל דור יש צדיקים גדולים יותר מצדיקים אחרים?
אולם מדברי חז"ל נראה שנח היה יכול להיות צדיק יותר אבל משום שבא בדור רשעים לא יכל, והחכם השני אמר לא! אפי' עתה היה צריך להיות צדיק יותר אם בא בזמן אברהם אבינו נקרא אינו צדיק גדול וצריך לו לעשות התאמצות גדולה.
מה רצו לומר לנו רבותינו במחלוקתם! מה איכפת לנו מה היה נח! רצו ללמדנו שעתה אחרי שקבלנו התורה אין שום עלילות כדי שהאדם לא יהיה ירא שמים, לפי החכם הראשון נח יש לו סיבה שלא מצא מי שעוזר אותו ביראת שמים אבל עכשיו אין עוד סיבה, ולפי החכם השני מה שהיה האדם ומה שיהיה הזמן צריך לו להתגבר יותר ביראת שמים, וזה אגרת גלויה לנו שמה שנהיה צריכים ללמוד התורה ונקיים המצוות כמו שאמרו חז"ל שאם האדם ישים כל כוחו בתורה יכול להיות שיהיה כמשה רבינו כמו שמצינו בשמואל הנביא שחי רק שנים וחמשים שנה והיה ערכו כמשה ואהרן. נכון שאין אנו יודעים איך מעריכים אבל זהו מה שאמרו חז"ל.
ונביא מעשה ברב מקובל שהיה יודע בכוחו בקבלה בתונס קודם שבעים שמונים שנה שהיה מתפלל בכוונות גדולות אפי' בחול ופעם טעה בכוונותיו, באותו לילה נפטרה אחותו ונשרף לו ביתו, ומאותו זמן לא היה מתפלל עוד בכוונות רק בשבתות ובמועדים שאז יהיה בשלוה ולא יטעה, שהיה עובד לעצמו ולא היה רב שיש לו שכירות. וסבי רבי כמוס מאזוז ז"ל בליל כפור וביום כפור לא היה מתפלל רק עמו שהוא היה מתפלל בחלק הלואד והרב גר באריאנה ולא היה יכול לשים משפחתו לבדה בחג אבל בכפור היה מתפלל עמו בחלק הלואד שהיה לוקח מונית לתוניס ומשם ילך ויקח מונית אחר שהולך לחלק הולאד והיה צריך לו שעה בנסיעתו והיה יוצא קודם הזמן ר"ל כפור בכניסתו וביציאתו היה נוסף לו שלוש שעות כדי שיתפלל עם הרב. מספרים שפעם שלח חותנו להביא לו כסף מהגוי שהיה חייב ממנו והגוי היה צורר יהודים, הלך לו ונתן לו הממון חסר אמר לו זה מה שיש לי, הוליכם לרב ואמר לו זהו מה שיש לו, אמר לו עדין יש לו בכיסו, למחרת חותן הרב הלך מוקדם לשוק שאל הגוי אמר לו באמת היה לך עוד כסף בכיסך? אמר לו למה? אמר לו ככה אמר לי הרב, אמר לו נכון, והנה קח וסיים לו את שלו, אמר לו אתה יודע למה אני מתחבר חרב הזה, אני אינני אוהב היהודים אולם פעם אני הולך לתורכיה מצאתי אנשים לפני הרב ומברך אותם, הלכתי לו אמרתי אין לי מה להפסיד, אמר לו לך והוסיר הכסף שיש לי באבנט שלך כדי שלא יגנבו אותם לך, מי אמר לו שאני יש לי כסף באבנט שלי! הלכתי והחלפתי אותם, עודני שהגעתי לתורכיה גנבו לי האבנט שלי.
עתה נבוא לעיקר הדברים שרבי רפאל ז"ל לא היה מקובל והיה עובד על עצמו ובכל יום חוזר לדרכו לפני התפלה שהיו לומדים בה עשרה מקובלים, פעם אחד מהם חלה, יצא אחד מהם למצוא אדם שיסיים עמהם המנחה למנחה, עבר רבי רפאל אמר לו תבוא תסיים מנין למנחה! נכנס עמהם. למחרת אותו דבר, ביום השלישי אמר לו לא תטרח עצמך אבוא לבדי, והיה מוצא אותם עודם לומדים והיה מקשיב להם, פעם עמדו בקושיה בקבלה, אמר להם לא אותו יום אמרתם ככה! אז יתיישב הכל, כשמצאו אותו ככה צרפו אותו עמהם בלמוד ונראה היכן הגיע. וזה מוסר לנו ולא נאמר גדלנו אינו מועיל לנו ללמוד, עתה מוחנו אינו סובל והיכן נגיע, אפי' העיון אין יכולים להגיע לו! הנה ראיה לפנינו שרבי רפאל זאמי ז"ל אחד מגדולי המקובלים בזמנו נכנס ללמוד כשהוא גדול בשנים ובמקרה, א"כ אין לנו עוד שום סיבה כדי להציל עצמינו מלמוד, זהו חוץ ממה שיהיה הלמוד וממה שיהיה הזמן, מה שאנו לומדים מצוה, ששעה של הלמוד באלף ושמונים מצוה. יהי רצון שהקב"ה יעזרנו לקיים מצוותיו ונרחיק מן העבירות, ויתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלה.אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.