פרשת מטות

1205

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה

פרשת השבוע יש בהם  מצות עשה אחת ומצות לא תעשה אחת. מצות עשה היא: לעשות דיני הפרת נדרים ומצות לא תעשה היא: אין עוברים על הנדר

בפרשת השבוע הכתוב אמר שהבת אם שבעה והיא בגיל השנים עשרה קודם לגיל שנים עשרה וחצי, שקודם השנים עשרה נקראת קטנה ושבועתה אינה נחשבת, ואחרי שנים עשרה וחצי נחשבת גדלה ומקבלת עליה האחריות, אביה אפשר לו לבטל לה שבועתה, שהיא עדין תחתו, והאשה שהתחתנה אישה הוא שמבטל לה שבועתה, ומה שאמרנו על הבת שאביה מבטל לה אם היא מקודשת ועדין לא התחתנה צריך אביה ובעלה שיבטלו לה שבועתה. יש לשאול הבת שאינה מקודשת נחשבת תחת אביה ולזה אביה מבטל לה, והאשה תחת בעלה אישה מבטל לה, אבל הבת המקודשת ועדין לא התחתנה למה צריכה שניהם שידוע מה שאמרו חז"ל במסכת כתובות מי שקדש אשה אפשר לה לשבת בבית אביה שנים עשר חודש, ואביה הוא שמוציא עליה הכסף, אחרי הזמן הזה אם היא שעכבה החתונה מוציאה מזונותיה מכיסה מבית אביה, ואם הוא שעכב החתונה הוא שמוציא עליה בבית אביה, ולזה הבת המקודשת היה לה קודם שנים עשר חודש אביה הוא שמבטל לה ואם עברה השנים עשר חודש נראה מי הוא שעכב והוא שמבטל לה שבועתה, שנחשבת יושבת תחתו, ולמה צריכה שניהם?

אולם ידוע מה שאמרו חז"ל שמנהיג העיר קדושה מתגברת לפי הקדושה של הקהל, אם הקהל טוב הקדושה תהיה גבורה יותר כמו שרואים משה רבינו ע"ה ממעשה המרגלים שישראל היו נזופים לא נתייחד עמו הדבור, ולזה הבת בבית אביה והתרגלה בשבועות שחז"ל אינם רצויים על מי ששובע תמיד, ולזה היא מחסרת הקדושה של אביה, ומגיעה בו, והאשה נוגעת בקדושת בעלה, אבל הבת שהיא מקודשת ויושבת בבית אביה היא מגעת בשניהם, ולזה צריכים שניהם שיבטלו לה שבועתה, וזהו למה הכתוב אמר וידבר משה אל ראשי המטות שענין הפרת נדרים טעמו כראשי המטות שקדושתם שייכת לקהל.

ואפשר לתרץ תירוץ אחר למה הכתוב אמר וידבר משה אל ראשי המטות ולא עם כל ישראל כרגיל, שהכתוב קורא כל אב וכל חתן חדש ראשי המטות, שאנו מצוווים על מצות פריה ורביה, וכל אדם משפחתו נקראת מטה שלם, שאנו מצווים להביא בנים כמו שאמרו חז"ל בגמ' כי לא לתוהו בראה, השי"ת ברא העולם לישוב ולא לתוהו.

רבותי! מצות פריה ורביה היא המצוה הראשונה שכתובה בתורה, ר"ל היא מצוה אהובה מאד להשי"ת, ושלמה המלך אמר מי שיש לו בנים בילדותו מביא בנים בזקנותו, שאין האדם יודע מי הוא שיהיה הטוב מהבנים, ואם שניהם עלו טובים יותר טוב, ואין צריכים לעשות כאומות העולם כדי שיתענגו בחייהם מביאים רק שנים או שלושה בנים. אנו יודעים שלא נבראנו בעולם הזה רק כדי לקיים תורה ומצוות, והעונג של החיים רק בדרך מותרת ר"ל העיקר יראת שמים, ולא יאמר האדם עכשיו אהיה קשור באשה ואיני יכול לנסוע ולהתענג, לא לזה נבראנו! אפשר לנו להתענג אבל בדרך שרצוי ממנה השי"ת, יש עלילה אחרת שנותן אותה לנו היצה"ר והיא שאיני יכול לחנך בני היטב, זה עלילה מוטעית, שאם הבנים הראשונים יהיו טובים הם שעוזרים הוריהם בחנוך הבנים האחרים, וידוע שהבנים הקטנים הולכים אחר אחיותיהם. יש טענה אחרת שאומר אותה לנו היצה"ר שהכסף אינו די לנו כדי שנתחתן, וכי מי הוא הנותן לנו הכסף הרי השי"ת הוא שנותן לנו, והוא יודע כמה אפשר לנו לגדל בנים והוא שנותן לנו לפי מה שאנו יכולים, ובפרט אם יודעים שדבר מדברים התלוי בהם הגאולה היא הבנים שאנו מביאים, כמו שאמרו חז"ל אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, וכשירדו כל אלו הנשמות לעולם יבוא המשיח.

ונביא מעשה שאמרו לי רבי מיכאל מאדאר הי"ו, שבאחת מערי אירופה אדם אחד היו לו הרבה ילדים בא לו מכתב מהממשלה התחיל לחשוב למה שלחו לו מכתב שיבוא אליהם וכי מה עשה, בלילה לא באה לו שינה, היה ירא וחושב על בניו מה קורה להם אם יכנס לבית הסוהר, מי יעבוד בשבילם ומי מביא להם מזונם, אשתו צריכה לשבת בבית כדי שתכין להם מה צריך להם, שיש לו 13 ילדים, אח"ך אמר מחר נראה מה כתב לנו השי"ת, בבוקר הלך רגלי עד שהגיע, הראה להם המכתב הכניסו אותו למנהל המשטרה והוא היה לבו נוקפו מהפחד, שאל אותו על שמו ואיפה גר ורשם על המחברת, האיש אינו יכול לחכות עוד, אמר למנהל המשטרה אמר לו למה שלחתם אלי מה עשיתי, אני אין לי שום בעיה עם שום איש, אמר לו אשאל אותך שאלה ואח"ך אענה אותך, כמה יש לך בנים, אמר לו 13 אמר לו ברוכים לך, הממשלה חשבה שתתן לך מתנה גדולה שתשים אותך שתחיה בשלוה אתה ובניך, שמצאנו שאתה היותר איש שיש לי ילדים בעיר.

וסיפר לי מעשה אחר שיש אדם בירושלים שיש לו עשרה ילדים ויש לו רק שני חדרים בביתו, אחת לו ולאשתו ואחת לילדים חמש מצד אחד משכב על משכב וחמש מצד אחר משכב על משכב, וכשאשתו הביאה הבן האחד עשרה אמרה לאישה מה נעשה היכן נשים אותו שאין עוד מקום, אמר לה הנני אלך לאבי ויתן לי, אמרה לו אביך יותר ממך אין לו אפי' מה לאכול, אמר לה מחר אלך לו, ממחרת הלך לכותל והיה מתפלל בדמעות, אחרי שסיים תפלתו מצא אדם מחכה לו, אמר לו רואה אותך מתפלל ודמעות יורדים מעיניך מה בעיתיך אולי אפשר לי לעזור לך, בתחילה לא רצה לומר לו וכשעמד לו בכל תוקף ולא רצה להרחיק ממנו ספר לו, אמר לו אין בעיה תבוא אתי עכשיו ואקנה לך דירה בחמשה חדרים, וכן היה באותו לילה שנה לדירה חדשה, והוא מרוב שמחתו בא ומספר המעשה לפני רבו וחביריו, הרב אמר לו כשהבטחת רק בהשי"ת נתן לך מה שלבך רצה, ממחרת כל חביריו הלכו לכותל והיו מתפללים שמונה שעות ולא הביט בהם אף אחד, באו לרב ואמרו לו הנה אנחנו התפללנו להשי"ת בכל לבנו כדי שישלח לנו אדם כמו ששלח לו ולא בא אלינו אף אחד, אמר להם ההבדל ביניכם שהוא היה בטוח רק בהשי"ת שיתן לו ואתם בוטחים על מי שבא אליכם ויתן לכם. יהי רצון שהקב"ה יתן לנו הטוב והשלום והבריאות וישלח לנו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן סלהאתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.