יום פטירתו של רבי שלמה אלפאסי זצ"ל

1471

רבי שלמה הוא בנו של רבי מסעוד רפאל אלפאסי זצ"ל. חיבר יחד עם אביו ואחיו רבי חיים אלפאסי זצ"ל את הספר הגדול "משחא דרבותא". ואת הספר "כרוב ממשח" חיבר יחד אם אחיו רבי חיים אלפאסי ליוורנו תרי"ט.

"משחא דרבותא" ליוורנו תקס"ו .

משחא דרבותא - אלפסי, מסעוד רפאל

את הספר "כרוב ממשח" ליוורנו תרי"ט

כרוב ממשח - אלפסי, שלמה בן מסעוד רפאל

 

על גדולתו בתורה כתבו בני אחיותיו רבי ראובן רפאל קורקוס ורבי חיים עשור זצ"ל.
"לא קים כמוהו יכנס הבן במקום האב אבן הראשה משיירי כנסת גדולה האי תנא דיידן מופלא הסמוך מו"ר ועט"ר המלך שלמה זיע"א, כל העם עונים אחריו בקודש שכבר קדשוהו"…. "המעתיק הרים וטוחנן והוא שאול בין דין לדין וכל דבר הקשה מעלוני העין היכי לידיינו דייני וישב שלמה גדולה תשובה בדברים המצדיקים"…

רבי שלמה אלפאסי זצ"ל נתמנה אחרי עלייתו של רבי נתן בורג'יל זצ"ל לארץ ישראל, לראש רבני תוניס וזה היה אחרי שנת תקמ"ח-1788. ושימש בתפקיד זה עד פטירתו בשנת תקס"א-1801.

בספר "משכנות הרועים" דף קכ"ג ע"ב: " והרב מוהר"ש אלפאסי היה חוכך בזה ועדין לא הסכמו לדעתו נר"ו, ולעת נסיעת מוה"ר חק נתן הי"ו לירושלים תובב"א גזר אומר ואותי צוה בעת ההיא להורות כדעת מוהרש"א נר"ו שנתמנה אחריו לאב"ד מו"ץ יצ"ו".
הרב שלמה אלפאסי מוזכר רבות בספר זה. בדף מ"ו ע"ב "והרב המו' מוהר"ש אלפאסי ז"ל חולק עליו בדבר זה"
בדף צ"ד ע"א "ושאלתי את פי קודש תנא דידן מוהר"ש אלפאסי נר"ו".
בדף ק"ב ע"ב חתום על תקנה משנת תקנ"ג-1793 כראש רבני תוניס ואחריו חתומים רבי אברהם נג'אר, רבי אברהם טייב, רבי דוד טייב, רבי דוד גג' רבי אליהו חי בורג'יל רבי עוזיאל אלחאייך ורבי יצחק אלחאייך זצ"ל.
בדף רי"ז ע"א "ושאלתי על זה למורה צדק תנא דידן מוהר"ש אלפאסי נר"ו".

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"א-1780 לספר "יכין ובעז" ליוורנו תקמ"ב-1781 . חתומים יוסף הכהן ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, יוסף זרקא ס"ט, שמואל בכמוהר"ר יוסף הכהן ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, נתן בורג'ל ס"ט.

הר"ח אלול שנת "עד עת"-תקמ"ד-1784 רבי שלמה אלפאסי חתום עם עוד חמישים ותשע ת"ח על אשרור "תקנת הבשר" אשר אושררה בשנת תק"א-1741 ע"י רבי אברהם טייב (באבא סידי) ורבי יצחק לומברוזו, התקנה מופיעה בספר "משכנות הרועים" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תר"כ-1860 סימן קי"ב דף ק"ג-210 אותה תקנה מופיעה גם בספר "די השב" לרבי דוד בר יצחק בונאן ליוורנו תרי"ז-1857 סימן י"ג דף י"ז-37.

בהסכמת רבני תוניס משנת תקמ"ו-1786 לספר "לימודי ה' " לרבי יהודה נג'אר זצ"ל ליוורנו תרנ"ט-1899. חתומים: יוסף הכהן ס"ט, אברהם כייאט ס"ט, ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, אליהו גאביזון ס"ט, שמואל כהן יצחק ס"ט. משה נג'אר ס"ט ונתן בורג'ל ס"ט.

בשנת תק"נ-1790 חתום על קבלת עדות בשבועה של עזיזה אלמנת הר' אברהם טייב על כתובתה וזכתה בחלקה בירושת בעלה. חתומים ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט וע"ה אברהם נג'אר ס"ט. (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 64)

בהסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ב-1792 לספר "בית יעקב" לרבי אברהם הכהן מלאסק ליוורנו תקנ"ב-1792 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בהסכמת רבני תוני משנת תקנ"ב-1792 לספר "עין פנים בתורה" לרבי אברהם הכהן מלאסק ווארשא תקנ"ז-1797 ראשון החתומים הוא ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט ,יצחק בכ"ר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, הצעיר שמואל הכהן יצחקי ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארא ס"ט, אליהו חיים בורג'יל ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט.

בשנת תקנ"ג-1793 חתום על תקנה בעניין החזקות, הסכמת דייני שתי הקהילות ועליה חתומים: ע"ה שלמה אלפאסי ס"ט, הצעיר שמואל כהן ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה 1 ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, ע"ה דוד גיג' ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פרנקו ס"ט, ע"ה אליהו בורג'יל סליט"א, יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 70)

בשנת תקנ"ה-1795 חתום על תקנה בעניין המשוכנות כמה פרות למאה לחודש חתומים:מוהר"ש אלפאסי .יצחק בר דוד אלחאייך ס"ט, הצעיר אברהם נג'אר ס"ט, ע"ה עוזיאל אלחאייך ס"ט, הצעיר יוסף זרקא ס"ט, ע"ה דוד טייב ס"ט, הצעיר אברהם אבוקארה ס"ט, ע"ה אברהם טייב ס"ט, ע"ה דניאל פראנקו ס"ט, אליהו חי בורג'יל ס"ט (פנקס הקהילה היהודית הפורטוגיזית בתוניס דף 74 )

בסכמת רבני תוניס משנת תקנ"ז-1797 לספר "ברית יעקב" לרבי יעקב פיתוסי זצ"ל ליוורנו תק"ס-1800 חתום ראשון ואחריו. ע"ה יוסף זרקא ס"ט . ע"ה יצחק אלחאייך ס"ט ע"ה אברהם טייב ס"ט. ע"ה דוד טייב ס"ט .ע"ה אברהם אבוקארא ס"ט. ע"ה דניאל פראנקו ס"ט. ע"ה דוד גיג' ס"ט. ע"ה אליהו חי בורג'יל זצ"ל.

בספר "מעשה בית דין" ג'רבה תר"ע-1910 סימן ב' חתום רבי שלמה אלפאסי על תשובה לרבי אהרן פרץ תשובה זאת ללא תאריך.

בנוסח השכבה שאומרים בתונס בליל כפור  מתוך הספר "תולדות חכמי תונס" דף  שע"ג ג' וג"ן הרב ר' שלמה אלפאסי.

רבי שלמה אלפאסי נתבקש בישיבה של מעלה  בערב שבת קודש ביום ט"ו לחודש תמוז שנת תקס"א-1801.(תולדות חכמי תוניס דף רפ"ט).

בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך ליוורנו תרכ"ה-1865 דרוש י"ד

 אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.