בני משפחת חדאד/חדד-כהן

3492

 

בני משפחת חדאד/חדד-כהן
מצאתי לנכון לסכם את כל התגובות הרבות העוסקות בבני משפחת חדאד/חדד-חלל אשר עוררו חילוקי דעות לכאן ולכאן.
אקדים והציין שאין מאמר זה בא במקום פסק הלכה אשר אוסר או מתיר נישואין של כהן עם בת חדד או חדד עם בת כהן וכ"ו.
השאלות שעולות על בני משפחת חדאד/חדד הם:
1.האם בני משפחת חדאד/חדד הם כוהנים.
2. האם חדאד הוא בעל מקצוע. (מסגר)
3. האם חדד הוא חלל.
אני הקטן עוסק מזה שנים רבות בחקר יהדות תוניסיה, ורואה כך את פני הדברים:
חשוב לציין ששמות המשפחה נתנו לפני כ350 שנה, עד אז השם היה פלוני בן פלוני עם תוספת של כינוי בדרך כלל עפ"י מקצוע או אפיון אחר אשר הפשר לחבר את השם עם הדמות הרצויה.
עפ"י הבנתי הקטנה ראשיתו של מחקר הוא בדרך כלל מתוך תיעוד וסימוכין ולא מפי השמועה, ולכן.
בספר "חן טוב למרי נפש" לרבי נסים בר  חנאני חדאד זצ"ל על יחוס לכהונה הוא כותב כך:
"משפחת חדאד היא משפחה עתיקה מאוד, ומקובל בידינו כי מוצאה מירושלים, לפי מקורות קדומים ראשוני בניה היו בזמן בית שני מבני חדיד מן הכהנים" (נחמיה ז ל"ז)
 בדף כ"ה ע.ב ציטט:
"הנני אציג פה שמות אחדים מגדולי רבנן שהם ממשפחת חדאד כפי שיכולתי לדעת שהיו בעיה"ק ירושלים תובב"א ובחו"ל, ויש מהם חדאד כהן כי כותבי הדורות אמרו שמשפחת חדאד המה כוהנים. וכן נמצא בכתבי רבני המערב הראשונים שמשפחת חדאד ומשפחת כסוס ומשפחת אבטאן כוהנים המה"
בהמשך הוא כותב שבירושלים היו: רבי דוד חדאד הכהן זצ"ל ורבי מסעוד בר דוד חדאד הכהן זצ"ל.
במרוקו היו רבי יעקב חדאד הכהן זצ"ל ורבי יהודה חדאד הכהן זצ"ל ורבי יוסף חדאד הכהן זצ"ל ועוד.
מהפתיח הזה ניתן ללמוד כי התוספת "חדאד" מעידה על כהן עם שיוך למקום מגורים או למקצוע. (מסגר)
לדוגמא: כהן יהונתן הוא ע"ש ראש המשפחה שרצה להבדיל את משפחתו.
כהן טנוג'י הוא ע"ש מקום מגורים שמימנה באה משפחה זאת.
(ניתן לראות רשימה והסבר מפורט בשושלת הכוהנים באתר)
וכאן באה שאלה נוספת. מדוע אין בתוניסיה בכלל ובג'רבה בפרט משפחת חדאד כהן? כפי שראינו בירושלים ובמרוקו.
החדאד הראשון שאנו פוגשים בכתובים הוא רבי יצחק חדאד זצ"ל מג'רבה בעל "תולדות יצחק" קרני ראם" אשר חי במאה 17-18.והוא קורא לעצמו יצחק חדאד ולא יצחק חדאד כהן. האם הוא כהן? או חדאד ע"ש מקצוע.(מסגר)
שאלה נוספת חדד מה הוא? חלל או שיבוש כתיב או שם מקצוע. אני הקטן לא מצאתי בכתובים בשום מקום "חדד" כי אם "חדאד" מרבי יצחק חדאד זצ"ל ועד רבי משה חדאד זצ"ל כולם חדאד ולא חדד.
מכאן נעבור לחדד על משקל חלל. כפי שרבים וטובים טוענים זאת.
ובכן מי שמעין בשושלת חדאד רואה ששושלת זאת העמידה עשרות רבות של תלמידי חכמים גדולים ועצומים, אשר חברו עשרות רבות של ספרים(ראה בספריה התורנית באתר) שעסקו במגוון רחב של נושאים, מפרושים לתורה, פסקי הלכה, הנהגות ואורח חיים ועוד, סביר להניח כי חלק מכתבי היד אשר לא פורסמו בימים ההם הלכו לאיבוד או נשארו בכתב יד.
לא נמצא רב אחד אשר העלה על הכתב באחד מספריו את סוגית חדד-חלל, או שסיפר את הסיפור על כהן שנשא גרושה ומימנו יצאו חלל על משקל חדד או להפך.
הוסיף ואומר שידוע שרבני ג'רבה הקפידו על קלה כבחמורה ועמדו על כל קוצו של יוד, לא היה רב אשר עמד בשער והתריע בל יישא כהן בת למשפחת חדד כי היא חלל?
התכן שבאותם ימים עצמו עניים ולא הזהירו את ק"ק על חללים?
האם יכול כהן באותם ימים לשאת גרושה?
 מי השיא אותם ?
 האם חיו ללא כתובה?
השאלות הם רבות וקשות. לעניות דעתי כל חדאד או חדד אשר טוען כי כהן הוא עליו להציג סימוכין לדבר, או כתובת הוריו או מסמך של בית דין מאותם ימים אשר יכול להעיד על עצם היותו חדאד כהן ויפה שעה אחד קודם, כי ככל שחולף הזמן מתמעטים והולכים בני הדור ההוא אשר יוכלו להעיד על אמינותם של הדברים.
אני חוזר ומדגיש זה לא פסק הלכה שלאורו ניתן ללכת, כי אם סיכום מתבקש על כל התגובות באתר.
בברכה
יוסי פרי   
 


אתר "תוניסיה מורשת" הוקם על ידי יוסי פרי מחבר הספר "בלאד אלפאל וליסמין" ובני משפחת פריאנטי. ייעודו של אתר "תוניסיה מורשת" הוא לשמר מורשת רבת שנים של יהדות תוניסיה על כל גווניה.


2תגובות ב “בני משפחת חדאד/חדד-כהן

 1. מרדכי

  שלום וברכה,
  שמי מרדכי אביצור רב מושב בדרום.
  פנו אליי בחור ששם משפחתו זרקא בתעודת הנישואין של הוריו לא מצויין אם הוא כהן או לוי או ישראל.
  אביו מחזיק את עצמו כספק כהן בטענה שהם משפחת כהנים לא ידוע להם יותר מזה..
  האם ידוע לכם על משפחת זרקא מתוניס? מי יכול לדעת האם באמת יש חשש לכהונה או לא? או האם הם ודאי כהנים?
  תודה רבה!

 2. יוסי פרי Post author

  זאת תגובתה של הודיה כהן חדד
  היי , ראיתי את הכתבה שלל בנושא בני משפחת חדאד / חדד כהן , רציתי לציין משהו חשוב , אני נמנית עם בני משפחת כהן חדד ולא מפני שזה צירוף של שם המשפחה של האבא והאמא ביחד אלא זה רק השם משפחה של האבא , המקור של המשפחה שלי הוא מתוניסיה לאחר מכן הם היגרו למצריים וכעת לישראל , השאלה האם אני והמשפחה שלי נחשבת למשפחת כוהנים חללים או למשפחת כוהנים אמיתים העסיקה אותי רבות והחלטתי לחקור את הסוגיה לעומק , ניסיתי בכל מיני מקורות אינטרנט שונים וניסיתי גם לשאול אנשים המשתייכים לקהילה התוניסאית ולא מצאתי עדיין שום הסבר שיספק את דעתי , אבא שלי סיפר לי כבדרך אגב שאחיו הגדול חקר על המקור של המשפחה שלנו ולכן החלטתי להתקשר אליו , במהלך השיחה הוא סיפר לי על המקור של המשפחה שהוא בכלל לא קשור לכוהנים חללים אלה משייך את המשפחה לעבודות שעשתה במקדש , היה למשפחה שלי ספר יוחסין מדור סבי וסבתי זיכרונם לברכה עד לכוהנים ממשפחתנו שעסקו במקדש אולם לדאבוננו הספר אבד כשהם ברחו ממצריים והשאירו את כל הרכוש מאחור כולל הספר ועלו לישראל .
  על פי הסבר דודי ישנם ארבעה שמות משפחה שצירופם לשם המשפחה כהן מראה על יחוס חשוב מתקופת בית המקדש , יש ראשי תיבות לשמות משפחה האלו והראשי תיבות הם פנח"ס אינני בקיאה בשאר שמות המשפחה הנכללים עם ראשי תיבות אלו אך כחלק מהראשי תיבות ישנו את שם משפחתי כהן חדד , הצירוף של כהן חדד מראה על מספר העבודות שעבדו אבות אבותיי בתקופת בית המקדש , הם עבדו 21/24 עבודות כהונה , מאוחר יותר כאשר הם הגיעו לתוניסיה בשביל לשמר את יחוד עבודתם במקדש הם הוסיפו לשם המשפחה את השם משפחה חדד ומכאן בא שם משפחתי חדד , אולם שאר כתבתך הינה נכונה , לרוב כל שם משפחה חדד שאין לשמו את הצירוף כהן לפני החדד מסמל או על העבודתם או על היותם כוהנים חללים.
  אולם לפי מיטב ידיעתי חוץ ממשפחתי אין עוד משפחת כהן חדד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.