תג:

שלוחי ארץ ישראל לתוניס

השלוחים-שדרי"ם השלוחים נקראו שדרי"ם "שלוחי דרבנן". עיקר תפקידם היה גיוס כספים...