תג:

פרשת שופטים

מאת חי כמוס מאזוז ג'רבה פרשת השבוע יש בה ארבע עשרה מצוות עשה ושבעה ועשרים מצוות לא תעשה. מצוות...