תג:

יום פטירתו של רבי שמואל בר אברהם טייב זצ"ל

רבי שמואל בר אברהם טייב זצ"ל נולד בתוניס. היה תלמידם של רבי שלמה דאנה ורבי ישועה הכהן...