תג:

יום פטירתו של רבי שלמה בר משה שמאמא זצ"ל (שלישי)

רבי שלמה שמאמא זצ"ל היה תלמיד חכם וכבן למשפחת שמאמא שימש גם כקאייד של היהודים בתוניס....