תג:

יום פטירתו של רבי משה בר שאול הכהן זצ"ל אברי"ש

רבי משה הכהן זצ"ל הוא בנו של רבי שאול הכהן  אברי"ש זצ"ל מחבר הספרים: "שי למורא"...