תג:

יום בו נרצחו רבי יום טוב גז ושלושת בניו הי"ד נאבל

בספר "מעיני ישועה" לרבי ישועה כהן זצ"ל תוניס תרס"ו-1906 ישנו ספר נוסף והוא "מנחת...