תג:

רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י (חצרייא) זצ"ל

רבי יהודה בר אברהם הכהן טנוג'י חצרייה (לא ברור מדוע נוספה המילה "חצרייא" לשם המשפחה) דיין...