תג:

יום פטירתו של רבי חיים מאדאר זצ"ל

קוים לדמותו של מוה"ר רבי חיים מאדאר זצ"ל רבה הראשי של תוניסיה במלאת עשור שנים לפטירתו...