תג:

רבי דוד צפג'(הראשון) זצ"ל

רבי דוד  זצ"ל,  בן שושלת של רבנים וחכמים מחוכמים וקורין לה "מנקיי הדעת שבתוניס"...