תג:

יופ פטירתו של רבי דוד הכהן גישא זצ"ל

רבי דוד בר משה הכהן (גישא או גדישא ולא ברור למה) זצ"ל תלמיד חכם מקובל ולמדן גדול. למד אצל רבי...