תג:

יום פטירתו של רבי אליהו חי בורג'ל(השני) זצ"ל

רבי אליהו חי ברג'יל (השני) זצ"ל היה תלמיד חכם, בתחילת דרכו שימש כדיין בבית הדין בתוניס, לאחר...