תג:

יום פטירתו של רבי אליהו אלמאליח זצ"ל

רבי אליהו בר אברהם אלמאליח זצ"ל תלמיד חכם מתוניס מחבר הספר "מגלה עמוקות מני חושך"...