תג:

יום פטירתו של רבי אהרן הכהן טנוג'י זצ"ל

רבי אהרן בר יצחק (רבי חוגה מגדורה ת.ח.ת דף רי"ג)הכהן טנוג'י זצ"ל דיין מבית דינו של רבי נתן...