תג:

ראש חודש אלבנאת

היום נדבר על מנהג אחר של יהודי תוניסיה והוא "ראש חודש אלבנאת" או לחליפין "עיד אלבנת"...