תג:

ספרות תורנית צ-ת

רבי מרדכי ברוך קאראבאליו זצ"ל תועפות ראם חי' על רש"י לחומש והרא"ם ליוורנו התקכ"ב....