תג:

קהילת הגראנה.

בס"ד הקהילה היהודית הפורטוגיזית –גראנה בתוניס   בהקדמה לספר "פנקס הקהילה היהודית...